Начална страница | azmogabg.com
azmogabg.com

В школа по математика
„Аз мога“ спасяваме положението!

С целогодишните обучения децата усвояват учебния материал и надграждат знанията си.

При нас е лесно и интересно!

ПРИСЪСТВЕНИ ЗАНЯТИЯ в школа АЗ МОГА

МОДУЛИ ПО КЛАСОВЕ

Теми и модули, изучавани през учебно време

Тема 1 – Числата до 10. Основни геометрични  фигури Тема 2 – Числата до 20. Триизмерни фигури Тема 3 – Събиране и изваждане до 20. Числата до 100 Тема 4 – Текстови задачи. Измерване.


Повече за това обучение вижте тук.

Модул 1 – Събиране и изваждане на числата до 20. Фигури Модул 2 – Събиране с 6, 7, 8 и 9. Геометрични фигури. Модул 3 – Събиране и изваждане до 20. Обиколка. Симетрия Модул 4 – Текстови задачи. Часовник. Интервали от време

 


Повече за това обучение вижте тук.

Модул 1 – Събиране и изваждане на двуцифрени числа.

Модул 2 – Събиране и изваждане на двуцифрени числа. Таблица за умножение с 0, 1, 2, 5, 10

Модул 3 – Ментално изваждане. Таблица за умножение с 3, 6, 7, 8. Други начини за умножение

Модул 4 – Деление. Текстови задачи. Обиколка


Повече за това обучение вижте тук.

Модул 1 – Събиране и изваждане на числата до 1000 Модул 2 – Умножение двуцифрени с едноцифрени числа Модул 3 – Модул 3 – Деление на едноцифрено число Модул 4 – Текстови задачи. Обиколка

 


Повече за това обучение вижте тук.

Модул 1 – Числата над 1000 – четене, писане, събиране, изваждане Модул 2 – Умножение на многоцифрени числа Модул 3 – Деление на двуцифрено число Модул 4 – Текстови задачи

 


Повече за това обучение вижте тук.

Тема 1 –Десетични дроби – деление на десетични дроби Тема 2 – Превръщане на десетични дроби в обикновени и обратно Тема 3– Процент Тема 4 – Задачи от движение Тема 5 – Лице на равнинни фигури – триъгълник, успоредник, трапец Тема 6 – Геометрични тела – куб, паралелепипед Тема 7 – Лице на околна повърхнина и лице на повърхнина


Повече за това обучение вижте тук.

Изготвяне на индивидуален план, включващ диагностициране на проблемите на ученика, изработване на индивидуална програма, която цели постепенно отстраняване на пропуските. Насоки при по-малките деца (6г) от къде да се започне, как да се обучават децата и на какво да се обърне внимание.

 


Повече за това обучение вижте тук.

Ентусиазмът на г-жа Генчева е заразителен, а подходът към децата е предразполагащ и отчитащ индивидуалните специфики на детето.

За всички любознателни деца и техните търсещи родители създаваме полезни електронни помагала за обучение у дома. Защото всяко дете заслужава да повярва „Аз мога!“

Вижте повече във видеото.

Математика с Нико

Електронни книжки със задачи за предучилищна група до 5 клас, разпределени по категории.

Последно от блога

Позиционна стойност на цифрите

Позиционната стойност на цифрите е много повече от това каква цифра е на всяко място. При определяне на позиционна стойност става въпрос за  стойността на тези цифри и как те...

Read More

„Вижте“ как мислят децата

Много е важно да позволим на децата да споделят собствените си начини на мислене, когато решават задачи и след това да използваме това, което чуваме и виждаме от тях, за...

Read More

Визуализацията на задачите е много важна

Последните изследвания на мозъка показват каква активност се случва в мозъка, когато решаваме математическа задача. Резултатите са невероятни! 5 различни процесора „светват“ с активност и разговарят помежду си, когато работим...

Read More

Изследване на идеите в математиката

Как можем да помогнем на децата да изградят концептуално разбиране? Това е предизвикателство, за което постоянно мисля. Може да има изключения или нюанси на понятия, които не винаги са очевидни...

Read More