Начална страница | azmogabg.com
azmogabg.com

В школа по математика
„Аз мога“ спасяваме положението!

С летните курсове по математика преодоляваме пропуските от дистанционното обучение при децата от 1-ви до 4-ти клас.

Защото лятото е
най-правилното време
за наваксване на пропуските!

Летни курсове по математика в АЗ МОГА

Целогодишни обучения

ВЕЧЕ ЗАПИСВАМЕ ЗА  2021 – 2022 УЧЕБНА ГОДИНА. 

Редовни присъствени занятия за ученици от ПГ до 4ти клас включително.

Модул 1 – Събиране и изваждане на числата до 20. Фигури Модул 2 – Събиране с 6, 7, 8 и 9. Геометрични фигури. Модул 3 – Събиране и изваждане до 20. Обиколка. Симетрия Модул 4 – Текстови задачи. Часовник. Интервали от време

 


Повече за това обучение вижте тук.

Модул 1 – Събиране и изваждане на двуцифрени числа.

Модул 2 – Събиране и изваждане на двуцифрени числа. Таблица за умножение с 0, 1, 2, 5, 10

Модул 3 – Ментално изваждане. Таблица за умножение с 3, 6, 7, 8. Други начини за умножение

Модул 4 – Деление. Текстови задачи. Обиколка


Повече за това обучение вижте тук.

Модул 1 – Събиране и изваждане на числата до 1000 Модул 2 – Умножение двуцифрени с едноцифрени числа Модул 3 – Модул 3 – Деление на едноцифрено число Модул 4 – Текстови задачи. Обиколка

 


Повече за това обучение вижте тук.

Модул 1 – Числата над 1000 – четене, писане, събиране, изваждане Модул 2 – Умножение на многоцифрени числа Модул 3 – Деление на двуцифрено число Модул 4 – Текстови задачи

 


Повече за това обучение вижте тук.

Модул 1 – Числата до 10. Основни геометрични  фигури.

Модул 2 – Числата до 20. Модели на последователност с геометрични фигури.

Модул 3 – Събиране и изваждане до 10. Преброяване на геометрични фигури.

Модул 4 – Текстови задачи. Измерване.


Повече за това обучение вижте тук.

Изготвяне на индивидуален план, включващ диагностициране на проблемите на ученика, изработване на индивидуална програма, която цели постепенно отстраняване на пропуските. Насоки при по-малките деца (6г) от къде да се започне, как да се обучават децата и на какво да се обърне внимание.

 


Повече за това обучение вижте тук.

Ентусиазмът на г-жа Генчева е заразителен, а подходът към децата е предразполагащ и отчитащ индивидуалните специфики на детето.

За всички любознателни деца и техните търсещи родители създаваме полезни електронни помагала за обучение у дома. Защото всяко дете заслужава да повярва „Аз мога!“

Вижте повече във видеото.

Математика с Нико

Книжки за сваляне със задачи за предучилищна група до 5 клас, разпределени по категории.

Последно от блога

Изследване на идеите в математиката

Как можем да помогнем на децата да изградят концептуално разбиране? Това е предизвикателство, за което постоянно мисля. Може да има изключения или нюанси на понятия, които не винаги са очевидни...

Read More

Таблица за умножение – онлайн курс

През м.май в школа по математика АЗ МОГА проведохме допитване до родители на ученици от началния курс. Оказа се, че при над 70% от запитаните, децата им изпитват трудности с...

Read More

Четири идеи за изучаването на дроби

Дробите са очарователна тема и мост към толкова много различни области на математиката. Напоследък си мисля как децата развиват разбиране за дробите и как да ги подкрепя в изграждането на...

Read More