Записване

Школа по JUMP Math  АЗ МОГА не подготвя ученици за състезания и кандидатстване в математически гимназии.Школа по JUMP Math АЗ МОГА не работи с ученици от математически гимназии и паралелки.Школата не работи с деца със специални образователни потребности, тъй като не разполага с квалифицирани кадри за работа с деца със СОП.

В Школа по JUMP Math АЗ МОГА се работи по учебната програма, но се преподава по метода на JUMP Math. Вижте повече тук.

Всички родители, които са записали децата си в някоя от групите за целогодишното обучение са длъжни да се запознаят с Общите условия.

Летни обучения 2018 г. – записване                 Ментална аритметика – записване