В Школа по математика „Аз мога“ вярваме, че всяко дете, което иска и полага усилия може да се справя добре с математиката. Наша основна цел е да помогнем на всяко дете, което има желание, но среща трудности по математика да ги преодолее и да повиши успеха си.

С кого работим?

• С ученици, които искат да подобрят знанията си по математика. За нас няма значение какво знаят до момента на идването им при нас. За нас е важно да искат да се научат. Да знаят, че ние сме тук, за да им помогнем. И да ни използват, за да получат нашата помощ.
• При нас няма забранени въпроси. Дори се радваме, когато питате.
• При нас може да не знаете. Но да искате да се научите.

С кого не работим?

• С ученици, които не искат да си пишат домашните.
• С ученици, които не искат да се научат.
• С родители, които са на мнение, че щом детето посещава курсове няма нужда да полага усилия и да пише домашни.
• С родители, които очакват бързи резултати. Колко ще е бърз един резултат зависи от подготовката на детето до момента на идването му при нас, от времето, което отделя за подготовка, от желанието на детето.
• Не подготвяме ученици за кандидатстване в математически гимназии и паралелки.
• С деца със СОП – защото не разполагаме с квалифицирани кадри.

Как работим?

  • В екип с родителите. Малките деца имат нужда от подкрепата на родителите. Самостоятелност може да се очаква едва към края на 2 – 3 клас.
  • Ние показваме методи, начини и стратегии.
  • Даваме насоки на родителите как да помогнат на децата, ако срещнат затруднения при писане на домашни (не да им напишат домашните, а леко да ги „побутнат“, но по правилния начин).
  • Помагаме с много допълнителна информация и видеа.
  • Ролята на родителя е да следи за написване на домашните и да поиграе с детето за 10-15 минути, за да може да се затвърди наученото.

Как учат децата?

Учениците забравят 95% от наученото след 3 дни.
Ето защо повторенията и преговорите са  много важни, особено върху теми, които ги затрудняват.

Как да се случва това?

  • Първият преговор трябва да се направи на следващия ден.
  • Вторият преговор се прави след 3-4 дена.
  • Третият преговор е след една седмица.
  • Четвъртият преговор – след месец.
  • Петият преговор – след 2-3- месеца.

Ключът за успеха на ученика е постоянство и екипна работа: ученик-учител-родител