За нас

JUMP Math – различната математика

за нас - Школа по JUMP Math "Аз мога"

Школа по JUMP Math „Аз мога“ има за цел да подпомогне учениците в разбирането и усвояването на текущия материал и в отстраняване на пропуски от предишните години. Школа по JUMP Math  АЗ МОГА не подготвя ученици за състезания и кандидатстване в математически гимназии.

Школа по JUMP Math АЗ МОГА не работи с ученици от математически гимназии и паралелки.

Школата не работи с деца със специални образователни потребности, тъй като не разполага с квалифицирани кадри за работа с деца със СОП.

Школа по JUMP Math АЗ МОГА си поставя като основна цел да подпомага учениците, които срещат трудности по математика да ги преодолеят и да повишат успеха си.

Това, което отличава JUMP Math  от стандартната методика е начинът на поднасяне на материала. Темите, които се изучават по JUMP Math са същите, които се учат и в стандартното училище.  Школата работи по учебния материал. JUMP Math е методика, одобрена от МОН. Разликата е, че всички концепции, задачи, термини се преподават като се разграждат на малки стъпки. В JUMP Math не се преподават няколко неща наведнъж. Ако урокът е за събиране на числа, то се изучава само събиране на числа. Не се смесва с разкриване на скоби, уравнения и др. Самото събиране на числата е разделено също на няколко етапа  – събиране с 1, събиране с 2, събиране с 3, събиране по числова линия, събиране на пръсти и т.н. Всичко това се преподава в отделни уроци. За по-бързите ученици има допълнителни задачи, които в JUMP Math се наричат бонус задачи. Те са с по-висока трудност, но отново са свързани с темата на урока.

Този начин на преподаване на математика развива у учениците логическо мислене, те успяват да преодолеят страха си от предмета, повишават успеха си.

JUMP Math е изключителен метод за преподаване на математика. Това обаче не означава, че още първият месец ученикът ще повиши оценката си от 3 на 6 например. Тук също е нужно да се полагат усилия от страна на ученика, нищо не става с магическа пръчица. Повишаване на успеха от 3 на 4 също е напредък. Нещата се случват постепенно – при някои по-бавно, при други по-бързо. Родители и ученици трябва да се настроят, че това е процес, който отнема време. Разликата е, че децата работят с желание. Те приемат обучението с JUMP Math като нещо, което им е приятно да правят.

JUMP Math полага една доста добра основа, за да могат учениците в по-горните класове да се справят сами с математиката. Изключително важно е да се изгражда увереност и нагласа за развитие у учениците.

Ние сме частна школа и нямаме нищо общо с Институт за прогресивно образование.

Вижте повече за JUMP Math