Вярванията на родителите за математиката променят постиженията на децата

Вече знаем, че посланията, които пращаме на учениците, могат да променят драстично резултатите им и че учениците трябва да знаят, че възрастните в живота им вярват в тях. Изследователите научават, че преценките на учениците за техните способности и потенциал са изключително важни. Освен съобщенията, които ние като учители пращаме на учениците за техния потенциал, изследванията  … Продължете с четенето на Вярванията на родителите за математиката променят постиженията на децата