Блог

Вярванията на родителите за математиката променят постиженията на децата

Вече знаем, че посланията, които пращаме на учениците, могат да променят драстично резултатите им и че учениците трябва да знаят, че възрастните в живота им вярват в тях. Изследователите научават, че преценките на учениците за техните способности и потенциал са изключително важни. Освен съобщенията, които ние като учители пращаме на учениците за техния потенциал, изследванията  показват, че учениците се влияят и от родителите си, как те приемат математиката, тези съобщения, които получават от родителите си могат също да променят ученето и постиженията им по математика в училище.

Във важно проучване изследователите установяват, че когато майките казват на дъщерите си, че те самите не са добри по математиката постиженията на дъщерите им намаляват почти веднага (Eccles & Jacobs, 1986). В ново проучване невролозите Ерин Малони и колеги откриват, че математическата тревожност на родителите намалява постиженията на децата им в 1 и 2 клас, но само ако родителите помагат на децата си с домашните по математика. Ако не им помагат за домашните, математическата тревожност на родителите не влошава обучението на децата им.

“Оказва се, че добрите познания на родителите не оказват никакво влияние върху децата, а само незнанието и тревожността им”

И двете проучвания отново обясняват важността на посланията, които получават учениците, тъй като не математическите им знания са навредили на представянето им в училище, а тревожността на родителите. Не знаем какво точно казват родителите с тревожност на децата си, но вероятно те предават отрицателните съобщения, за които знаем, че са вредни, като „математиката е трудна“ или „никога не съм била добра по математика в училище.“ Много е важно родителите да предават положителни послания, казвайки, че математиката е вълнуваща и е предмет, който всеки може да учи с упорит труд, че не става въпрос за това, че е „умен“ или не и че математиката е навсякъде около нас в света. 

Учителите също трябва да изпращат положителни послания на учениците по всяко време. Много начални учители изпитват притеснение от математиката, обикновено защото самите те са получавали фиксирани и стереотипни съобщения по темата и техния потенциал. Около 85% от началните учители са жени, а учените откриха нещо много интересно и важно. Откриха, че нивата на тревожността на жените учители в началните училища предсказват представянето на момичетата в техните класове, но не и на момчетата. Момичетата подражават на своите учителки и се идентифицират с тях едновременно с това учителите често предават идеята, че математиката е трудна за тях или те просто не са математици. Много учителки се опитват да бъдат успокояващи, казвайки на момичетата да не се притесняват, че могат да се справят добре по други предмети. Вече знаем, че подобни съобщения са изключително вредни.

“учителите и родителите трябва да заменят съчувствените съобщения от рода на „Не се тревожи, математиката не е твоето нещо“ с положителни съобщения като „Можеш да го направиш, вярвам в теб, математиката е отворена, красива наука, която може да бъде разбрана с упоритост.”

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!