Блог

Визуализацията на задачите е много важна

Последните изследвания на мозъка показват каква активност се случва в мозъка, когато решаваме математическа задача. Резултатите са невероятни!

5 различни процесора „светват“ с активност и разговарят помежду си, когато работим по математика и играем с числа.

От тези пет, два са ВИЗУАЛНИ процесори.

Това означава, че трябва да предоставим визуални изображения, които да помогнат на мозъка ни да осмисли проблема, да го свърже с други части на мозъка и да го премести от краткосрочната ни памет към дългосрочната ни памет!

Така че дори за онези деца (и възрастни), които не се смятат за „визуално обучаващи се“, сега знаем, че това просто не е вярно. Всеки се нуждае от визуални инструменти, за да разбере математиката в дълбочина. Някои може просто да имат по -силни визуални процесори от други.

Тези, които смятат, че не са „визуални обучаеми“, се нуждаят от визуални модели и инструменти още повече, за да укрепят тези по -слаби части на мозъка.

В курса „Текстови задачи с умножение и деление“ се открои следния проблем:
Децата изпитват затруднения да преценят кога да делят и кога да умножават, когато в условието на задачата е даден общия брой.
За да се обясни разликата, е хубаво да се използва конкретни примери, които да се визуализират.

Пример 1:
В една кутия има 20 бонбона. Ако искаме да раздадем на 4 деца поравно, то по колко бонбона ще получи всяко дете?

Пример 2:
В една кутия има 20 бонбона и те са 4 пъти повече отколкото бонбоните в друга кутия. Колко бонбони има във втората кутия?

По какво си приличат двете задачи?

И в двете задачи е даден общия брой?

По какво се различават?

В Пример 1 РАЗПРЕДЕЛЯМЕ общия брой поравно. Визуализацията изглежда по следния начин:

В Пример 2 СРАВНЯВАМЕ първата с втората кутия. Тук искам да обърна внимание на често срещана грешка. Обикновено на децата се казва, че ако в задачата пише „ПЪТИ ПОВЕЧЕ“ се умножава, ако пише „ПЪТИ ПО-МАЛКО“, се дели.
Това е абсолютно погрешно твърдение и учи децата на грешни разсъждения.
Както сами виждате, в дадения пример имаме „4 пъти повече“, но задачата се решава с деление.

Визуализацията изглежда по този начин:

 

Когато се говори за визуализация, не се има предвид буквално да се рисуват бонбони, деца, къщи и т.н. Визуализацията е схематично представяне на задачата. Може да рисуваме кръгчета, квадрати, триъгълници, чертички, точки.
За да осъзнаят решението на една текстова задача, децата трябва да правят визуализация, поне в началото, на всяка задача. Дори да са решили правилно задачата.

Ще се изненадате колко им е трудно. А това е следствие от ученето наизуст на математическите факти.

За да тренирате решаване на задачи и тяхното визуализиране, посетете нашия сайт Математика с Нико, откъдето може да свалите книжки и да решавате.

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!