Видео курсове

Таблица за умножение

Създадохме видео  курс Таблицата за умножение в помощ на всички родители и деца, които търсят ...

ВИДЕО курс Текстови задачи със събиране и изваждане

Методи и стратегии за решаване на текстови задачи със събиране и изваждане В този курс ...