Блог

Как да научим таблицата за умножение бързо и без излишни нерви

От позицията на възрастен таблицата за умножение изглежда много лесна. Но за един второкласник нейното изучаване е истинско изпитание. Ето няколко съвета как да направите изучаването на таблицата лесно и забавно:

1. Подгответе се

Като начало трябва да направите две неща: да разпечатате таблицата и да обясните принципа на умножение. За начало имате нужда от таблицата на Питагор:

таблица умножение

Често ще виждате таблицата изобразена по този начин:

таблица за умножение

Това не е таблица. Това са просто едни колони от числа, в които не можеш да видиш никаква логика и закономерности и поради тази причина много родители (дори учители) карат децата си да я учат наизуст.

2. Обяснете принципа на действие

Когато детето само намери някаква закономерност (например да види симетрия в таблицата за умножение) то ще я запомни завинаги, без да се налага да я наизустява. Затова се постарайте да превърнете изучаването на таблицата за умножение в забавна игра. Пристъпвайки към изучаване на таблицата детето трябва да е запознато с действията събиране и изваждане на числата. Вие може да обясните принципа на умнoжението с прости примери: 2 х 3 – това е същото като 2 + 2 + 2, тоест 3 пъти по 2.  Обяснете, че умножението е по-кратък и бърз начин да събираме. След това разгледайте и разучете самата таблица. Обяснете, че числата от лявата колона се умножават с числата от най-горния ред. Правилният отговор е на мястото на пресичането им. Намирането е лесно – просто трябва да проследите с ръка по реда и колоната и да видите къде се пресичат.

3. Учете на малки стъпки

Не е нужно да научите таблицата за един ден. Започнете с колонки 1, 2, 3. Така постепенно ще подготвите детето за усвояване на по-сложната инфомация. Добър начин е да разпечатате ( или начертаете) празна таблица и детето само да я попълни. Детето не трябва да помни, а да смята. Когато разбере и усвои смятането с по-лесните колонки може да преминете към по-сложните – първоначално 4 – 7, после 8 – 10.

 

4. Обяснете комутативното свойство

Това е много важно правило – ако разменим местата на множителите, произведението не се изменя. Така детето ще разбере, че не е нужно да научава цялата таблица, а само половината, защото 4 х 7 е същото като 7 х 4.

5. Намерете закономерност в таблицата

Ето няколко:

1. При умножение с 1 числото не се променя.
2. При умножение с 5 всички произведения завършват на 0 или на 5 – ако числото е четно, завършва на 0. Ако е нечетно – на 5.
3. При умножение с 10 – преписваме числото и добавяме 0. Всички произведения от таблицата с 10 завъшват на 0.
4. Таблицата с 10 е удвоената таблица с 5 ( 5 х 5 = 25, 5 х 10 = 50).
5. За да умножим с 4 трябва да удвоим числото веднъж и полученото още веднъж . Например: 6 х 4, удвояваме 6 и получаваме 12. Удвояваме 12 и получаваме 24.

6. Повтаряйте

Намирайте време да упражнявате и повтаряте таблицата по 15 – 20 минути на ден. Отначало питайте подред, а след това разбъркано.

7. Играйте

Използвайте нестандартни методи за обучение. Използвайте игри, нагледни материали, карти, флаш карти, онлайн игри и други. Изучаването трябва да е забавно и увлекателно.

Карти

Подгответе флаш карти – от едната страна задачите, от другата отговора. Показвате картата на детето. Ако отгатне остава в него, ако ли не картата се връща в купчинката.

Може да усложните – да зададете време за отговор или да показвате отговора, а детето да назовава кои две числа трябва да се умножат. За всеки грешен отговор може да накарате детето да направи нещо – да каже стихотворение, да изпее песен и др. Когато познае всички отговори без грешка може да го стимулирате с награда.

Примери от живота

Обучението ще е интересно, ако го свържете с интересите на детето. Например, ако детето ви се интересува от коли може да попитате „Колко нови гуми за зимата трябва да се закупят за 4 коли?“.

Може да използвате нагледни материали – пръчици за смятане, моливи, кубчета. Например: Сложете в две чаши по 4 молива. Обяснете, че общият брой е равен на броя на моливите в една чаша по броя на чашите.

Стихчета

Римите са много полезни за запаметяване, когато някои произведения са трудни за запомняне от детето. Измислете си рими – колкото по-смешни са толкова по-лесно ще се запомнят. Асоциациите също много помагат.

8. Запазете спокойствие

В стремежа си детето да научи таблицата на всяка цена, родителите често допускат някои грешки:

1. Карат детето да учи, въпреки, че то не иска. Вместо да го насилвате, опитайте се да го мотивирате.
2. Карат се, когато детето сгреши и го заплашват с лоши оценки в училище.
3. Сравняват го с друго дете. Трябва да знаем, че всяко дете е различно и сравняването с някой друг може да бъде много вредно за психиката на детето. Родителят най-добре познава детето си и той е длъжен да намери най-добрия подход.
4. Да застави детето да научи всичко наведнъж. Децата лесно се плашат от големия обем материал.
5. Игнорират успеха. Детето трябва да се хвали, когато постига успех. Тогава детето изявява желание да продължи да учи.

 

Ако детето ви изпитва затруднения с таблицата за умножение,  вижте нашия летен курс: Таблица за умножение 

Други летни обучения през юни 2021 г:

Текстови задачи Събиране и изваждане

Обикновени дроби: Събиране и изваждане

Геометричен курс

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!