Блог

Как да преподавате умножение в 6 лесни стъпки

Изучавайки събиране и изваждане и след това преминавайки на умножение и деление, е първото по-голямо предизвикателство към което се изправят децата от втори клас.

Като се има предвид и бързото изучаване на таблицата за умножение в училище, стресът за децата е наистина голям и това може да ги обезкуражи.

Ще ви покажем 6 лесни стъпки, с които да направите изучаването на таблицата лесно и разбираемо.

 1. Свържете умножението със събирането

Избягвайте да започвате изучаването на таблицата с наизустяване.  Децата обикновено се борят да запомнят фактите за умножение от първия път и това може да доведе до страх от таблицата за умножение. Най-простият начин да започнете да преподавате умножение е да закрепите концепцията по отношение на нейната връзка със събирането – действие, което вече е познато на децата.

Преди да продължите напред, уверете се, че детето схваща първия стълб на умножението: това е просто многократно събиране. Използвайте примери, така че детето да може да визуализира идеята:

2 x 2 е същото като 2 + 2

или

 3 x 4 е същото като 4 + 4 + 4

 1. Започнете с таблицата с 0 и 1

Умножаване по 0: 

Подчертайте на детето, че добавянето на нула към число не променя числото:

n + 0 = n

След това обяснете, че при умножение всяко число, умножено по 0, дава резултат 0:

n x 0 = 0

Насърчете детето да открие примери за умножение по 0 в стаята. Например, кухнята, която има 5 стола с 0 маймуни, седнали на всеки стол, означава, че в кухнята  няма маймуни. Включете забавни примери и големи числа.

Умножение с 1: 

НВсяко число, умножено по 1 е същото число: n x 1 = n. Точно както при умножение с 0, подчертайте на детето,  че умножаването на число по 1 води до същата стойност. Насърчавайте детето да търси примери около себе си.

 • Една група от осем бюра е осем бюра
 • Един ред в календара, показващ седем дни, е седем дни
 1. Започнете с изучаването на таблицата за умножение от „лесните“ числа

Детето трябва да разбере, че умножението може да се разглежда като многократно събиране. То също трябва да отдели време, за да упражни умножение по 0 и 1.  Сега е момента да започнете с останалите числа. Един ефективен подход работи по следния начин:

 • Показване на диаграма или слайд от таблицата за умножение 10 x 10.
 • Научете детето как да използва диаграмата и да намират произведения, като следва и съпоставят позицията на числата, използвайки вертикалната и хоризонталната оси.
 • Сега поговорете за някои от моделите, които можете да намерите в диаграмата. Предложете на учениците  подсказки. Например обърнете внимание как всяко кратно на десет завършва на нула, а всяко кратно на пет завършва на нула или пет.
 • Попитайте детето кои произведения са най-лесни. Например единиците и десетиците са лесни. Сега, когато обсъдихте „лесните“ факти за умножение – и какво е това, което ги прави лесни – елиминирайте ги от графиката.

Децата обикновено се съгласяват, че таблицата с 2 и 5са лесни. Продължете да пресичате числата с „лесните“ числа.

 • Погледнете останалите числа. Използвайте възможността да проведете динамична дискусия и да преминете към следващата стъпка.
 1. Покажете как комутативното свойство улеснява нещата

Подобно на събирането, умножението е комутативно, което означава, че редът на множителите не променя отговора. С други думи, две числа могат да бъдат умножени в произволен ред и произведението ще бъде същото. Например, умножението на 8 x 2 ще ви даде същия отговор като умножаването на 2 x 8.

 1. „Разбийте“ запаметяването на лесни стъпки

В този момент вашето дете  е готово да започне да запомня таблицата за умножение. Вероятно  вече е започнало да го прави. Имайте предвид, че за децата не винаги е очевидно защо трябва да научат наизуст произведенияата. Обяснете колко е важно да се разбере значението и как те могат да бъдат използвани в ежедневните ситуации.

Въпреки че има много подходи за запаметяване на таблицата за умножение, припомнете горните примери – „лесните“ числа – като добра отправна точка. Докато продължавате да учите, помислете за тези правила:

 • Насърчавайте детето и му определяйте време да упражнява устно или писмено.
 • Въведете новите  произведения едно по едно, постепенно и постепенно, отваряйки концепцията към по-напредналите стъпки на умножение по 2, 3, 4 и т.н.
 • Дайте на детето време да упражнява. Намерете ритъм, който да работи добре за вашето дете. Може да се възползвате от обучението на по-големи братя или сестри. Децата учат по-добре от други деца.
 1. Въведете асоциативното и разпределителното свойства

Въпреки че тези концепции са по-напреднали, важно е децата да ги схванат

Асоциативното свойство

Правилото за асоциативното свойство гласи, че независимо от начина, по който групирате множителите, резултатът винаги ще бъде един и същ.

(a x b) x c = x (b x c)

или

(1 x 2) x 3 = 1 x (2 x 3)

Детето  може да разбере тази концепция, като я свърже със събирането.

Разпределителното свойство

a (b + c) = (ab) + (ac),

изглежда сложно за децата, но то може да помогне, когато не се сещат колко е произведението. Например, за 6 x 8, те могат да използват разпределителното свойство: (6 x 5) + (6 x 3), или 30 + 18.  За да обясните свойството, позволете на децата да го изследват с материали като чаши и боб.

 Забавни начини за преподаване на умножение

Играйте игри, за да могат децата по-лесно да запаметят и затвърдят.

Игра с калкулатор

 Изпозлвайте калкулатор,  за да насърчите детето да  открие кратните на произволно число и  да намери връзката между умножението и събирането.

Как се играе:

 • Изберете число, напр, 7 и го въведете на калкулатора.
 • Натиснете бутона +, след което натиснете бутона =. Калкулаторът трябва отново да покаже 7.
 • След това продължете да натискате бутона =. Константната функция непрекъснато ще добавя седем, показвайки нарастващите кратни на числото (7, 14, 21, 28 и т.н.)
 • По желание накарайте детето да направи списък с множествата, които намери, и го насърчете да търси модели в списъка, който попълва.

 „Бръмчаща“ таблица за умножение

Това е забавна игра с няколко деца,   която ги мотивира да запаметяват, засилвайки знанията им за таблицата за умножение.

Стъпка а): Изберете конкретна таблица за умножение, която да използвате за дейността (например кратни на 5)

Стъпка б): Накарайте децата да се изправят  и да се подредят в определен ред, така че всяко дете да знае кога е неговия ред.

Стъпка в): Изберете едно дете да преброи – брои „едно“. След това детето, в ляво от него брои „две“. Следващото дете брои „три“ и т.н. Когато последователността достигне кратно на пет, детето извиква „БЗЪЪ!“ Следователно последователността ще продължи като: едно, две, три, четири, „БЗЪЪ!“, шест, седем …

Стъпка г): Ако детето забрави да каже „БЗЪЪ“ или го казва в грешното време, той излиза от редичката и сяда. Последователността на броенето  продължава, докато децата достигнат 10 х 5 (или по ваша преценка) и след това започват отново. Победители са последните три изправени деца. Помислете за награждаване на победителите 🙂

 

Ако таблицата за умножение е предизвикателство за вас, може да се включите в нашия курс: Таблица за умножение

Вижте и другите ни курсове през юни:

Текстови задачи Събиране и изваждане

Геометричен курс

Обикновени дроби: Събиране и изваждане 

 

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!