Блог

Решаване на текстови задачи – моделиране с лентови диаграми

текстови задачи

Текстовите задачи са голямо предизвикателство за учениците. Те са особено обезсърчителни, особено когато децата имат затруднения с четенето. Един от начините да се преодолее този проблем е да се покажат задачите визуално. Всички действия в една задача като събиране, изваждане, умножение, деление, част от число могат да се покажат с прости, но ефикасни изображения, които да илюстрират числовите взаимоотношения в задачата.

текстови задачи 2

Представянето на задачите като в горната снимка е известно като модели с ленти или лентови диаграми. Лентовите диаграми са доста популярни, но те трябва да са ясно и точно показани. Може да използвате и клечки, за да онагледите задачата. Клечките обаче трябва да са с еднаква дължина.

текстови задачи 3В началото не е нужно да използвате числа. Моделът, който създавате трябва да съдържа само думи, без числа. Например: Иван има ябълки, Петя има два пъти повече ябълки от Иван. Моделът трябва да показва ябълките на Иван (синьото блокче) и ябълките на Петя (червеното блокче).

Какво забелязвате в модела?
Червеното блокче е по-дълго от синьото.
Синьото блокче е по-късо от червеното.

Акцентирайте върху разликата в дължината.
Колко по-дълго е червеното блокче?
Колко по-късо е синьото блокче?

Сега вече може да добавите числата и да определите известните и неизвестните в задачата. Може да променяте позициите на числата и да питате какъв ще бъде въпроса.

текстови задачи 4

 

4 причини да използвате лентови диаграми
  • Стимулирате мисленето у детето и изполването на различни стратегии
  • Учите го да решава многостъпкови текстови задачи
  • Детето започва да се справя по-лесно с решаването на текстови задачи
  • Увеличава се самочувствието му

Независимо какви задачи обяснявате на детето, никога не го правете с големи числа. Винаги работете с числата от 1 до 20. Целта е детето да разбере принципа на решаване. Когато знае какво трябва да направи, то много лесно ще съобрази, че решението на задачата е едно и също, независимо дали работи с малки или големи числа.

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!