Летни обучения – юни 2019г

Летни курсове – юни 2019г

Лятото е най-подходящия период за отстраняване на пропуските.

Отстъпка 20% при записване до 30.04.2019г.

Всеки курс продължава 10 дни. Посещенията са в делнични дни, без събота и неделя.

График Юни 2019 г. Краен срок за записване 20.05.2019г.

Период Курс Час на провеждане Цена
3.06.2019 – 14.06.2019 Курс 1: Събиране и изваждане до 20 17,00 – 18,00 150 лв.
3.06.2019 – 14.06.2019 Курс 2: Таблица за умножение 18,30 – 19,30 150 лв.
17.06.2019 – 28.06.2019 Курс 3: Текстови задачи с умножение и деление 18,30 – 19,30 150 лв.
17.06.2019 – 28.06.2019 Курс 4: Подготовка за 5 клас: Дроби – модул 1 17,00 – 18,00 150 лв.

 

ВАЖНО! Записването е окончателно единствено след заплащане на таксата. Места не се пазят.


 

Програма на летните обучения

Курс 1: Събиране и изваждане на числата до 20

Аритметичните действия с числата до 20 е изключително важно.  Ако ученикът не може да събира и изважда свободно числата до 20, то със сигурност ще има проблеми при изучаването на таблицата за умножение, както и при делението.

Обучението е подходящо за ученици от 1 клас, които все още не са се научили свободно да събират числата до 20. Подходящо е и за по-големи ученици, които имат този проблем.

Учебен център по JUMP Math Аз мога организира обучение в рамките на 15 учебни часа на тема Събиране и изваждане на числата до 20.  С различни интересни игри ще затвърдим знанията.

Курс 2: Таблица за умножение

Таблицата за умножение се изучава във втори клас. Много от учениците срещат трудности заради забързаното темпо в училище.

Таблицата за умножение е едно от най-важните неща, които трябва да знаем. Ако не научим хубаво таблицата за умножение рискуваме математиката да ни се стори изключително трудна.

Учебен център по JUMP Math  Аз мога организира обучение в рамките на 15 учебни часа на тема Таблица за умножение.

Подходящо е  за ученици от 1 до 4 клас. С различни интересни игри ще затвърдим знанията. Ученето на таблицата за умножение може да бъде лесно и забавно преживяване.

Курс 3: Текстови задачи с умножение и деление

Знаете ли, че има 9 различни ситуации за решаването на текстови задачи с умножение и деление? В този курс ще научим децата да виждат ситуацията в задачата, да разглеждат задачата от различни ъгли и да намират смисъл. Курсът е подходящ за ученици от 3 и 4 клас.  Целта на курса е да разберат в основи как се решават текстови задачи, да виждат смисъла в различните ситуации, да различават отделните типове задачи и да прилагат правилния модел за решаването на задачата.

Курс 4: Подготовка за 5 клас: Дроби – модул 1

В този модул ще разгледаме Делимост на числата, Основно свойство разширяване на обикновени дроби и събиране на обикновени дроби.

5 клас се явява труден за учениците и една предварителна подготовка за това, което ги очаква ще окаже благоприятен ефект върху тях.  На практика за четирите модула ще разгледаме целия раздел Обикновени дроби, десетични дроби, част от число, проценти, което е един много добър старт за 5 клас, без стрес от непознатото.