Блог

Целите на учениците

Интересна мисъл ми хрумна онзи ден. Като учител прекарвам много време в поставяне на цели на моите ученици, но не мисля, че им оставям достатъчно време да си поставят собствени целите. Това ме накара да се замисля: не трябва ли да оставим учениците да си поставят сами целите и да измерват своя собствен напредък към тях?

Ако ние, учителите, сме единствените, които поставят цели в нашите класове, какво означава това? Означава ли, че смятаме своите ученици за неспособни да поставят свои цели? Означава ли това, че не смятаме за ценно учениците да си поставят свои цели? Или означава просто, че не сме се сещали учениците да го правят?

Поставянето на цели е голяма част от живота ми. Всяка година започвам нов дневник и обръщам поглед към своите постиженията и си поставям нови цели. Преглеждам го всеки месец и виждам дали напредвам към тези цели или трябва да преразгледам някои от тях. Приписвам на този процес голяма част от успеха си както в личен, така и в професионален план. Мисля, че подобен процес може да бъде полезен за учениците, докато развиват своите математически разбирания и мислят за своя напредък. И така, как бихме могли да помогнем на учениците да направят и да размишляват върху своите цели в математиката? Ето няколко стъпки:

1: РАЗМИСЪЛ

Започвайки годината, мисля, че е важно учениците първо да се замислят за изминалата си година и постиженията си по математика. Обърнете внимание на думата постижения. Всеки има такива, дори да са скромни. Мотивиращо и важно е да се съсредоточим върху неща, които сме направили добре и да признаем растежа, преди да помислим какво бихме могли да направим по различен начин. Постиженията, които отбелязвам, биха могли да бъдат сравнително скромни като преминаването на предходния клас или по-големи като дълбоко разбиране на алгебрата.

2: КАКВО Е ЦЕЛ?

Много от нас вероятно са чували, че „Цел без краен срок е само мечта.“ Написването на цел обаче предполага нещо повече от просто определяне на краен срок за една мечта. Често използвани критерии за писане на цели са SMART критериите (използвани за постигане на SMART цели). SMART е акроним на Specific (Специфични), Measurable (Измерими), Attainable (Постижими), Relevant (Подходящи) и Time-Bound (Обвързани с време). Важно е да говорите за тези критерии с учениците, за да разберат какво прави целта добра. След като учениците разберат как да си направят правилните цели, е време да помислят как могат да изглеждат целите по математика за година (или дори за тримесечие).

3: ЦЕЛИТЕ ПО МАТЕМАТИКА

Учениците вероятно няма да знаят какви типове цели имат смисъл за математиката. Да зададеш за цел да станеш добър в математиката тази година наистина не е конкретно и трудно измеримо във времето. Ако ученик си постави такава цел, не я отхвърляйте. Вместо това насърчете ученика да помисли какво означава да си добър по математика. Много вероятно е да кажат, че да са добри по математиката, означава да получават шестици. След такъв отговор можете да продължите и да ги накарате да се замислят какво означава да получиш шестица в час по математика? Можете също така да ги попитате защо искат да получат шестица. След като знаете отговора на тези въпроси, можете да усъвършенствате в по-задълбочени и по-конкретни цели като, искам да разбера нещо по математика достатъчно добре, за да го обясня на някого. Като цяло най-добре е да започнете с идеите на учениците и след това да помогнете за превръщането им в цели (SMART).

4: ОБМИСЛЯНЕ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

Периодично, може би всеки период на оценяване, учениците трябва да обмислят и преразглеждат целите си, ако е необходимо. Намерете време за такъв разговор. Ако учениците не са завършили дадена цел до определения срок, поканете ги да обмислят защо е така и да преразгледат своите стратегии, ако е необходимо. Това трябва да бъде итеративен процес, който се преразглежда през цялата година.

В края на годината може да поканите учениците си да помислят за напредъка си досега. Ако вече сте приключили за годината, може би можете да помислите как да включите поставянето на цели в началото на следващата година.

Вижте още:

Децата, които наизустяват са с най-ниските постижения и други общи математически изненади

Какво имаме предвид, когато казваме „Всеки може да се занимава с математика“

Таблица за умножение

 

 

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!