Блог

Решаване на задачи с помощта на „Познай и Провери“

Има толкова много различни начини да се подходи към текстовите задачи, но е важно да споделяме тези различни методи с децата, за да бъдат подготвени за справяне с тях! Тази седмица обяснявам стратегия, която не звучи много математически, но може да бъде изключително полезна, когато се прави правилно: решаване на задачи с предположение и проверка! Както и при другите стратегии, които обсъждах, важно е да помогнете на децата да разберат как да използват този метод, така че да не изстрелват произволни отговори и да губят време.

Когато чуете името на тази стратегия може да си помислите „Познай?“ Не е ли смисълът от ученето на математика да учат децата да решават задачи, така че те вече не просто да гадаят?” Макар, че със сигурност е вярно, че не искаме децата просто да гадаят случайни отговори за всяка задача, която някога ще срещнат, има случаи, когато логичните предположения са важни, валидни и полезни.

Например,  ученето и разбирането как точно да се предположи е важно математическо умение. Добрата преценка обаче не е само случайно предположение. Необходими са усилия и логика, за да се формулира прогноза, която има смисъл и е (надяваме се) близо до верния отговор.

Затова решаването на задачи с помощта на предположения и проверки е процес, който изисква логика и разбиране на въпроса, така, че да може да се извърши по начин, който е организиран и пести време.

И така, какво означава „Познай и Провери“? За да бъда по-конкретна, тази стратегия трябва да се нарича „Познай, провери и преразгледай.“

Основната структура на стратегията изглежда така:

  1. Формирайте образовано предположение.
  2. Проверете решението си, за да видите дали работи и решава задачата.
  3. Ако не, преразгледайте предположението си въз основа на това дали е твърде високо или твърде ниско.

Това е полезна стратегия, когато е дадена общата сума и трябва да намерите видовете или броя неща, съставляващи общата сума. Или когато въпросът изисква стойността на две или повече различни неща.

Например, може да ви попитат колко момичета и колко момчета са в класа или колко котки и колко кучета има собственик на домашни любимци.

Когато предположенията и проверките изглеждат като подходяща стратегия за текстови задачи, ще бъде полезно и да организирате информацията в таблица или списък, за да следите различните предположения. Това осигурява визуализация на важната информация, а също така ще помогне да се гарантира, че следващите предположения са логични, а не случайни.

Използване на стратегията Познай и Провери:

За начало учениците трябва да направят предположение, използвайки това, което знаят от задачата. Това първо предположение може да бъде всичко, стига да следва дадените критерии. След това, след като се направи предположение, учениците могат да започнат да правят по-логични предположения въз основа на това колко близо са до правилния отговор.

Например, ако първоначалното им предположение дава обща сума, която е твърде висока, те трябва да изберат по-малки числа за следващото си предположение. По същия начин, ако предположението им дава обща сума, която е твърде ниска, те трябва да изберат по-големи числа.

Най-важното, което учениците разбират, когато използват този метод е, че след първоначалното си предположение, те трябва да работят за приближаване до правилния отговор, като правят логически промени в предположението си. Те вече не трябва да избират случайни числа!

Ето пример за разглеждане:

“В класа на г-жа Иванова има 24 ученици. Има 6 момичета повече от момчета. Колко момчета и момичета има?”

Тъй като знаем общия брой на класа (24) и трябва да намерим повече от една стойност (брой момчета и брой момичета), можем да разрешим това с помощта на метода на предположение и проверка.

За да организираме въпроса, можем да формираме таблица с момчета, момичета и общата сума. Тъй като знаем, че има 6 момичета повече отколкото момчета, можем да предположим число за момчетата и след това да изчислим момичетата и от там общата сума.

С първоначално предположение за 12 момчета виждаме, че ще има 18 момичета, което дава общ размер на класа от 30. Общият брой обаче трябва да е само 24, което означава, че нашето предположение е било твърде високо. Знаейки това, броят на момчетата се преразглежда и общия брой се преизчислява.

Намаляването на броя на момчетата до 10 би означавало, че има 16 момичета, което дава общо за класа 26. Това все още е малко високо, така че можем отново да преразгледаме предположението на 9 момчета. Ако има 9 момчета, това би означавало, че има 15 момичета, което дава общо 24.

Затова решението е 9 момчета и 15 момичета.

Това е доста прост пример и вероятно ще имате ученици, които могат да разрешат тази задача, без да изписват таблица и да формират множество предположения. Но за учениците, които се борят с математиката, тази задача може да изглежда трудна. Като им дадете отправна точка и им помогнете да се научат да правят по-логични предположения, можете да ги подготвите не само да решават текстови задачи, но и да се чувстват по-уверени в справянето с тях.

Това също е добра стратегия, защото помага на децата да видят, че е нормално да правят грешки и че не бива да очакваме да получим правилния отговор при първия опит, а по-скоро трябва да очакваме да правим грешки и да използваме грешката си, за да се учим и да намерим правилния отговор.

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!