Блог

Решаване на задачи с логически игри

Внимателно изработените задачи са в основата на логическите игри. Тези забавни, цветни пъзели осигуряват много повече от забавни предизвикателства. Те дават възможност на учениците да прилагат логическо мислене, развиват умения за пространствено разсъждение, планират напред и визуализират стратегически ходове. Уменията за пространствено разсъждение са особено важни. Преподаватели са определили пет убедителни причини да преподават умения за пространствено разсъждение. Едно важно наблюдение е, че задачите за пространствено разсъждение са по-общи и  ученици с всякакви способности могат да се включат в разсъжденията. 

Докато изследват игровата среда, учениците анализират причините и последиците и прилагат проби и грешки. Те събират данни и вземат решения. Когато учениците играят логически игри, те участват в същите процеси, в които участват математиците, когато са изправени пред нова задача, която трябва да решат. Кристина Декарбо, учител в първи клас, твърди, че логическото мислене е съществено умение за решаване на задачи, необходимо за математическите разсъждения и че ние, като учители, трябва да помогнем на учениците да развият това умение. 

Топ 10 умения за решаване на задачи

  • Последователно разсъждение
  • Креативно мислене
  • Пространствена обосновка
  • Изчислително мислене
  • Геометрично мислене
  • Стратегии за планиране
  • Постоянство
  • Проба и грешка
  • Тестване на идеи
  • Анализ на резултатите

Пъзел с желенца

 Игра с желенца е пъзел за решаване на задачи с едно просто правило. Трябва да разцепите желиран бонбон, така че всяко парче да съдържа звезда. Парчетата могат да бъдат с всякакъв размер, но можете да направите само ограничен брой разрези, по-точно 2. Ще трябва да използвате креативно мислене и пространствени разсъждения, за да го направите. Няма ограничения във времето, което означава, че можете да се съсредоточите изцяло върху решаването на задачата и логическото мислене толкова дълго, колкото ви е необходимо. Можете да направите най-различни форми желета, стига да се уверите, че формите могат да бъдат разделени само с 2 разреза. Разрезите се правят в права линия. Единственото правило е всяка форма да има свое парче желе. Нарисувайте форми и дайте време на децата. 

Ето няколко примера за желенца:

 

Творческите ученици  могат да бъдат вдъхновени да проектират свои собствени форми. Възможностите са безкрайни. През свободното време насърчавайте учениците да изследват други видове логически игри.

Вижте още:

Да си направим фрактал

Skittles  математика

Разширен вид на числата – Пъзели

 

 

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!