Блог

Изследване на паметта – каква памет притежава вашето дете

Слухова памет

Назовете 10 думи. Думите могат да бъдат различни, например: маса, калинка, тебешир, слон, парк, крак, ръка, прозорец, стол, брат, вода, кон, игла, мед. Думите не трябва да са свързани смислово една с друга. Много често родителите избират думи на следния принцип – каквото виждат, това назовават. Но детето също вижда тези предмети и тогава не му е нужно да запомня. Подгответе списък с думите, където да отмятате това, което детето казва. Думите трябва да са едносрични или двусрични и задължително трябва да са познати на детето. Детето трябва да назове най-малко 5-6 думи без значение последователността. Направете упражнението 5 пъти. Втория път трябва да кажете на детето да назове всички думи отново, дори и тези, които е казало първия път. Третия път просто кажете: „Още веднъж“ без никаква пауза между втория и третия път. Сега вече може да построите графика на това как детето ви запомня. Възможно е третия път детето да назове всичките 10 думи, но може да се случи и следното: третия път да ви каже 4 думи, а четвъртия път – само една. Не му се сърдете. Това означава, че детето бързо се уморява и тази информация може да ви бъде полезна по-нататък, когато стане ученик. Ще запомните например, че повторение повече от 3 пъти няма да му помогне да запомни нещата (например, когато учи стихотворение наизуст), а само ще влоши нещата. Ако графиката е зигзагообразна , това може да е признак за липса на внимание и хиперактивност.

Зрителна памет

Покажете 10 картинки. Детето трябва да запомни най-малко 6. Подберете 10 картинки, които съдържат предмети, които са познати на детето. На картинката не трябва да има нищо излишно. Например, ако на преден план има изобразена топка, а на заден – дърво, то детето може да обърне внимание на дървото и да го запомни. Това не означава, че детето е с лоша памет. Подреждайте картинките една по една и задължително го карайте да ги назовава на глас. Например, може да покажете картинка с кресло, а то да ви отговори, че е диван. В тази ситуация не го поправяйте, не му говорете нищо, но запомнете какво е казало. В бъдеще може да се върнете към тази картинка и да го поправите, но на този етап вашата единствена цел е да изследвате неговата памет. Може да записвате думите, които детето назовава, за да ви е по-лесно. Когато поставите всички картинки пред детето кажете: „Може да ги разглеждаш, колкото е необходимо докато ги запомниш“. Но след една минута попитайте: „Всичко ли запомни?“ и приберете картинките. Помолете го да ви каже какво е видяло. Отмятайте в списъка картинките, които  назовава. За развитие на паметта може да учите детето да свързва думите по смисъл, да си измисли разказ с всички думи. Покажете 16 схематични рисунки (къща, знаме, дърво, цвете, буква, геометрична фигура и др.) и накарайте вашия малчуган да ги нарисува. Трябва да нарисува колкото може повече.

Асоциатива памет

Назовете двойка думи. Например: ромон – вода, маса – обяд, мост – река, гора – мечка, лев – стотинка, училище – ученик, сняг – зима. След това назовете само първата дума от двойката, а детето трябва да каже втората дума. Думите трябва да са свързани по смисъл. Може да разширите и да направите упражнението с три думи. Ако детето не разбира какво искате от него опитайте се да му обясните как са свързани думите:
Например: купа – супа, супата се налива в купа.
кокошка – пиле – пилето е дете на кокошката.
Детето трябва да запомни най-малко 3 двойки от общо 5.
Повторете поредицата от действия: момчето / момичето станало, измило се, облякло се, закусило и тръгнало за училище.
Отначало може да използвате 3 – 4 действия. Ако се справя добре увеличете на 6-7 действия.

Прочетете фразите:
1. Лятото слънцето грее силно.
2. Децата играят с топка.
3. Колата се движи по улицата.
4. В полето растат маргаритки и метличини.
5. Бабата плете чорапи.

Помолете детето да повтори фразите, които е запомнило. Целта е да повтори фразите не дословно, а по смисъл. Ако не се справи от първия път, прочетете фразите още веднъж. На 6 -7 години децата трябва да се справят със задачата от втория – третия път.

Логическо мислене

1 .Кое е излишното

Накарайте детето да избере излишното между 4 – 5 картинки. Непременно го накарайте да ви обясни избора си. За развитие на логическо мислене в началото използвайте не картинки, а играчки или малки предмети. Направете добър подбор на картинките. Например: може да изберете картинки с овощни дръвчета и между тях – ягоди. Предмети с червен цвят и между тях – с жълт или син. Съдове и мебели, коли и кон и много други. От начало излишния предмет трябва рязко да се отличава, но постепенно трябва да става все по-трудно различим. Например в началото между птиците може да сложите кола или дреха, но на по-късен етап между дивите птици може да сложите домашна птица. Много родители усложняват задачата още в самото начало – в една редица поставят няколко излишни предмета – един се отличава по цвят, друг по форма, трети по размер. За детето това е стряскащо, то не може да разбере общия принцип на тази задача и това го плаши. Тези задачи са подходящи за деца, които много точно могат да различат излишния предмет като се аргументират съвсем ясно: излишно по цвят, излишно по форма, излишно, защото всички са животни, а това е птица и т.н.

2. Намери закономерност и продължи: крак – чорап – ботуш. Ръка – ? трябва да продължиш
Отговор: ръкав, ръкавица

Сортирай картинките по категории: плодовете при плодовете, колите при колите и т.н.

Открий думата: болница – лечение; училище – (учител, ученик, учене, бюро); къща – покрив; книга – (хартия, буква, корица, знание) и т.н.

3. Разказ по картинки. Дайте картинки на детето (може да ги изрежете от списания, да разпечатате от интернет). Накарайте детето да ги подреди по реда на действията (обяснете му какво означава ред на действията). Ако не ви разбира, попитайте: Коя картинка е началото на твоя разказ? Поставете я първа. Оставете след това то само да ги подрежда и да ви разказва историята си.

4. Нарисувайте кръг. Направете геометрични фигури в и извън кръга. Поставете точки на различни места: в триъгълника, вътре в кръга, в триъгълника извън кръга, в квадрата в и извън кръга и т.н. Предложете на детето да рисува геометрични фигури. Вие ги назовавайте, а то да ги рисува. Кажете му: „нарисувай кръг, квадрат, триъгълник, нарисувай кръг под квадрата, нарисувай кръг в триъгълника, нарисувай кръг в кръга и т.н.“. След това му кажете да постави точки на различни места.

 

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!