ВИДЕО курс Текстови задачи със събиране и изваждане

Методи и стратегии за решаване на текстови задачи със събиране и изваждане

В този курс учениците ще се научат как да определят важното в текста, как да преценяват кога да събират и кога да изваждат. Фокусът е върху разсъжденията, а не върху изчисляването, което в повечето случаи е чрез налучкване.

Децата ще научат стратегии и методи, с които да преценяват правилните действия, които трябва да извършат в задачата.

Текстовите задачи винаги са били предизвикателство, но след този курс те ще станат по-разбираеми и по-лесни.

Курсът е разработен на базата на няколко години присъствено преподаване и анализиране на резултатите с деца в школата.

Какво съдържа курса и колко струва?

  • Курсът съдържа 6 видеа (6 урока) с обяснение на методите и стратегиите.
  • Файлове за упражнение към всеки урок.
  • Мисловна карта за по-лесно ориентиране и използване при решаване на задачите
  • Цена на целия курс: 29 лв.
ИСКАМ КУРСА

Какво представлява курса Текстовите задачи със събиране и изваждане?

  • Текстови задачи с разлика
  • Текстови задачи Част-част-цяло.

От своя страна тези два вида се разделят на два подвида:

Текстови задачи с разлика:

  • Намиране на разликата
  • Намиране на неизвестна част, когато знаем разликата

Текстови задачи Част – част – цяло:

  • Намиране на цялото (общото)
  • Намиране на неизвестна част.

При двустъпковите задачи (задачи с две пресмятания) тези два метода се комбинират.

В курса ще се научите как да разпознавате от кой вид е задачата и как да я решавате.

ИСКАМ КУРСА

За кого е подходящ курса: За ученици от 1 и 2 клас и за всички останали, които изпитват затруднения с решаването на текстови задачи.

Вижте повече във видеото: