Блог

Мултимодални стратегии за обучение и примери – част 3

5 Насоки за мултимодална учебна среда

Мултимодалните среди за обучение подкрепят необходимостта от диференцирано обучение, като се вземат предвид всички потребности от обучение и помагат на всеки ученик да успее.

Следвайте тези пет указания в класната стая, за да създадете мултимодална учебна среда във вашето училище.

1. Използвайте мултимодални текстове

Мултимодалните текстове са форми на комуникация, които използват най-различни режими. Те се виждат в мултимедия – форма за предоставяне на съдържание, която стратегически включва думи, визуализации, звуци и други компоненти за обогатяване на учащите.

Например, видео, показано в клас, трябва да включва надписи, изображения, разказ, музика и примери, за да бъдат мултимодални.

Учениците днес редовно взаимодействат с много различни форми на информация, така че преподавателите трябва да отразяват това в уроците си в класната стая.

Като друг пример, вместо да се опират на по-традиционни уроци по математика в стил лекция, учителите могат да използват пъзели по математика, за да помогнат за преподаването на същата концепция. Пъзелът би бил форма на мултимодален текст, който осигурява взаимодействие и визуална стимулация.

Мултимодалните текстове в класната стая могат да включват много други неща, които допринасят за пълноценно обучение, като например:

 • Инфографики
 • Видео
 • Презентации
 • Работни листове
 • Интерактивно обучение
 • Онлайн обучение

Комуникационните помагала са друга полезна форма на мултимодален текст, които позволяват на учениците да практикуват различни методи за комуникация.

2. Намалете претоварването

Мултимодалното обучение включва взаимодействие с много различни входни данни наведнъж. Ако учителят не организира правилно информацията, учениците могат да стигнат до претоварване, ставайки претоварени, пресилени и в крайна сметка изключени в час.

За борба с това мултимодалните планове за обучение трябва да бъдат организирани и стратегически. Мултимедията в обучението трябва да осигури достатъчно стимулация, за да насърчи положителна учебна среда, но не толкова, че да затрупа учениците. Включете всеки режим, но се уверете, че разположението, времето и прилагането са внимателно съобразени с ученето на учениците.

Най-добрите начини за намаляване на претоварването са:

 • Помислете за времето и разстоянието на мултимодални текстове – Представете думи и картини, които описват едно и също понятие, близко една до друга и в същото време. Това намалява объркването и гарантира, че учениците могат да обработват и двете форми на въвеждане едновременно, интерпретирайки смисъл от комбинираните източници.
 • Ограничете разсейването – предприемете стъпки, за да ограничите ненужните външни фактори, така че учениците да могат да се съсредоточат върху важните неща. Намалете външния шум и визуалните фактори, осигурете удобно сядане и избягвайте силно осветление или миризми.
 • Правете чести почивки – Давайте на учениците паузи на всеки 20 минути, където те ще стават и ще се движат докато извършват забавна дейност, за да презаредят мозъка и да възвърнат фокуса.
 • Често променяйте дейностите – мултимодалната дейност трябва да ангажира вашите ученици, но извършването на същата дейност твърде дълго може да предизвика застой. Не забравяйте да превключвате между различни формати за учене, за да запазите интереса на учениците.
 • Намерете добър баланс – Използването на няколко режима не означава да включвате всичко, което е възможно. Твърде сложните и разнообразни уроци могат да станат непосилни за учениците, така че изберете няколко ключови компонента за всеки режим, за да улесните нещата.

3.Подкрепете възможности за дигитално обучение

В днешното общество ученето трябва да отразява нови цифрови режими, които се използват в реалния свят. Включването на технологията в обучението помага на учителите и учениците да бъдат в крак с постоянно променящия се пейзаж на общуването и стимулира множество сетива наведнъж.

Дигиталните платформи непрекъснато набират популярност сред младежта – и много малките деца не са изключение. Проучване за 2018 г. върху детските медийни устройства в Съединените щати установява, че близо 40% от американските деца притежават собствени смартфони.

Новите технологии означават нови начини на комуникация, към които учениците трябва да се адаптират, а преподавателите трябва да включват тези режими, за да подготвят учениците за кариера във все по-дигитален пейзаж.

Друго проучване за ангажираността на учениците и мултимодалното обучение показва, че ангажираността на учениците е най-големият мотиватор за добавяне на образователни технологии в класната стая. Технологичните режими са познати и ангажиращи децата. Учениците се вълнуват от технологията и искат да я използват, така че възможностите за дигитално обучение са необходими за добре оформена мултимодална среда за обучение. Някои от тези начини могат да включват базирано на игри обучение, онлайн изследвания, тестове, задачи и много други.

4. Предлагайте мултимодални задания

Когато преподаването е мултимодално, задачите и оценките също трябва да бъдат. Най-добрият начин за създаване на положителна училищна култура, която насърчава двупосочната комуникация, е да се насърчат учениците да използват множество режими в своите задачи.

Доброто мултимодално обучение е интерактивно и поставя на първо място участието на учениците – т.е. ученето разчита на това как учениците реагират на материала, който учат.

За целта създайте динамични задачи, които дават на учениците свобода да изразяват разбирането си за понятия по много и творчески начини.

Мултимодални задания – например ръководени дейности, групови проекти, упражнения за размисъл, презентации и тестове – принуждават учениците да използват множество режими на комуникация, за да могат да упражняват положително своите индивидуални стилове на обучение.

5. Осигурете мултимодална обратна връзка

Ако преподаването и задачите са мултимодални, обратната връзка също трябва да бъде такава.

За да дадете ефективна мултимодална обратна връзка, трябва да разгледате две неща:

Какво се оценява?

Как давате отзиви?

Когато учениците са свободни да изразяват идеите си по динамични начини, критериите за оценяване трябва да отразяват тези методи на преподаване. Разбирането, изразяването и използването на мултимодалност трябва да бъдат част от процеса на оценяване. Ясните насоки за очакванията относно използването на мултимедия трябва да бъдат очертани на учениците в техните задачи.

Процесът на обратна връзка също трябва да отразява многомодалността и различията в обучението. Например, даването на традиционни оценки и писмени отзиви на визуален ученик няма да има същото въздействие, както би имало визуална обратна връзка.

Въпреки че учителите традиционно предлагат обратна връзка в печатни форми, те също трябва да използват мултимодални формати, за да достигнат до всеки ученик и да насърчат двупосочния диалог.

5 Примера за мултимодални учебни дейности

Сега, когато знаете основите, се вдъхновете от тези пет примера за многомодално обучение в класната стая.

1. Образователни игри

Почти всички игри използват естествено много режими наведнъж – думи, изображения, цветове, форми, реч, движение и други. Учениците се забавляват толкова много, когато играят игри, че често не осъзнават, че учат едновременно с това!

Учителите могат да използват много различни игри в класните стаи, за да помогнат на учениците да учат и да практикуват съответните умения. Например, след традиционния урок за умножение, класовете могат да играят игри за умножение за забавно, мултимодално преживяване, което затвърдява наученето.

2. Помислете – Заедно -Споделете

Тази стратегия за съвместно обучение подобрява разбирането на материала от учениците, сътрудничеството със съучениците и изразяването на идеи. Освен това е чудесен метод за формиране на оценки

Помислете – Заедно -Споделете следва три прости стъпки:

Помислете – учениците отделят време да обмислят материала на урока поотделно.

Заедно– учениците се поставят в двойки, за да обсъдят своите идеи и открития помежду си.

Споделете – всяка двойка споделя своите мисли с класа и отговаря на въпроси от съучениците.

Съберете учениците с подобни стилове на обучение или сложете различни стилове заедно за по-убедителни дебати и възможности за учене.

3. Обучение въз основа на конкретни случаи

Използвайте сценарии от реалния живот, за да въведете или допълните уроците и да направите съответните връзки с училищната програма.

Обучението въз основа на конкретни случаи означава, че уроците се въртят около действителните казуси. Учениците четат, чуват или виждат реални примери, свързани с понятията, които учат в час. Учителите улесняват дискусиите в клас по тези случаи и гарантират, че учениците осъществяват важни връзки. За да продължат да учат още повече, учителите могат да задават въпроси или проекти за случаите.

Този метод дава конкретни доказателства, че научените неща в час всъщност са полезни и смислени в реалния свят, мотивирайки учениците да научат повече.

4. Персонализирани записи в дневник

Записването в личен дневник е изпитано упражнение за размисъл, при което учениците могат да представят учебния материал със собствените си думи и да мислят за това, което са научили.

Превърнете записите в дневника в мултимодална дейност, като ги направите персонализирани. Позволете на учениците да попълват записи по начин, който им помага да изразят мислите си най-добре. Това може да включва писмени записи, диаграми, илюстрации или примерни истории.

5. Мултимедийни изследователски проекти

Насърчавайте мултимодалните изследвания с проекти, които изискват различни източници и режими.

Новите форми на медиите стават все по-популярни, което дава на учениците много начини за намиране на информация. Мултимедийните изследователски проекти изискват от учениците да намерят информация от различни медийни източници, както традиционни, така и дигитални.

Задайте изследователски проекти, при които учениците трябва да посочват поне три различни медийни източника. Това може да включва книги, клипове, подкасти и онлайн статии.

След това, накарайте учениците да създадат мултимодални презентации на резултатите от изследванията, във формат, който изберат.

Заключителни мисли за многомодалното обучение

Когато образователните среди са оптимизирани за мултимодално обучение, всеки ученик има възможност да се учи и да расте по свой начин. Ежедневието е изпълнено с многомодални данни и най-добрите методи за преподаване трябва да отразяват това разнообразие.

Запомнете: всеки ученик се учи по различен начин. И така, мултимодалният подход трябва да осигурява най-подходящите и ефективни начини на комуникация и възможности за изразяване.

Използвайте горните стратегии и примери, за да създадете добре оформена мултимодална среда във вашето училище. Това ще помогне на всеки ученик да разгърне потенциала си.

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!