Блог

Мултимодални стратегии за обучение и примери – част 2

Защо е важно мултимодалното обучение?

Учениците идват на училище с голямо разнообразие от стилове на обучение. 

Мултимодалността поддържа универсален дизайн за учене, като комуникира концепции по най-ефективните начини и се уверява, че всеки получава точно това, от което се нуждае. Например:

Текстът и аудиото поддържат четене и слушане

Изображенията и анимацията могат да помогнат за фокусиране на вниманието

Примерите могат да помогнат за разбирането.

Мултимодалното обучение също може да бъде от полза за децата и да подобри способностите им. Изследване от Cisco откри, че учениците, които получават комбинация от текст и визуализации, учат по-добре от тези, които получават само текст. В сравнение с едномодално обучение, което може да видите в традиционните класни стаи, мултимодалното обучение е по-ефективно при преподаването.

По подобен начин, проучване върху учещи английски език, намира подобрения в способностите за писане на ученици, когато се използват мултимодални стратегии за обучение. Друго проучване установява, че повечето ученици предпочитат да имат визуални данни, включени в уроците, а не само текст.

Повечето взаимодействия са мултимодални. Има много малко случаи, когато някой общува, използвайки само един режим. Обучението на децата трябва да е същото. Използването на един режим за преподаване – например четене от учебник – не стимулира умовете на учениците и не ги подготвя за реални ситуации.

Мултимодални стратегии за обучение

Знаете, че е важно, но как можете да подкрепите мултимодалното обучение във вашето училище?

За да създадете полезни мултимодални стратегии за учене, най-добре е да разгледате стратегии за всеки стил на обучение.

Таблицата по-долу очертава стратегии за преподавателите . Тя включва също и стратегии за учениците често наричани УБС или „учене без сълзи“.

Стил на учене Обучителни стратегии за този стил УБС стратегия
Визуално 
 • Използвайте учебници с много картинки и диаграми
 • Включете визуални елементи в уроци, като слайдшоу или видео
 • Позволете на учениците да организират мислите си в блок-схеми, диаграми или графики
 • Обяснете ключови понятия с илюстрации или снимки
 • Цветово кодови задания или използвайте различни стилове на шрифт, за да подчертаете термините
 • Задайте визуални проекти като рисуване, диаграми или модели
 • Използвайте графични организатори като диаграми или карти, за да формулирате идеи
 • Маркирайте ключови концепции с цветно кодирани стикери или маркери
 • Създайте символи или илюстрации, които да представят важни писмени понятия
Аудио
 • Прочетете пасажи от учебника на глас или накарайте учениците да ги прочетат
 • Повтаряйте ключови понятия възможно най-често
 • Обяснете съдържанието с видеоклипове или песни
 • Прегледайте тестовете и задачите с целия клас, преди да започнат
 • Организирайте групови дискусии или дебати
 • Задайте  презентации или музикални проекти
 • Прочетете записките си на глас
 • Запишете се как четете записките и ги слушайте
 • Организирайте учебни групи и обсъдете учебния материал със съучениците
 • Правете презентации на семейство, приятели или съученици, обяснявайки учебните предмети
 • Направете песни за ключови понятия, за да ги запомните
Четене/Писане
 • Използвайте учебници с много писмени обяснения и списъци
 • Насърчете учениците да пишат бележки по време на уроците
 • Включете подробни обяснения на работни листове и тестове
 • Сортирайте ключови понятия в категории и списъци
 • Включете въпроси за тестове с множество възможности за избор, кратък отговор и есе
 • Прочетете бележките и разделите от учебника
 • Направете карти за учене и ги прочетете 
 • Пренапишете бележките в списъци 
 • Напишете свои собствени обяснения на ключови понятия
 • Напишете  бележки с най-важната информация
Кинестетичен / тактилен
 • Използвайте жестове, мостри или модели, за да обясните ключови понятия
 • Използвайте примери и сценарии от реалния живот
 • Планирайте екскурзии за допълнително обучение
 • Организирайте експерименти, така че учениците да могат да работят с нещата, които научават
 • Оставете учениците да се движат или да си почиват, когато работят
 • Задайте практически проекти като мултимедийни презентации, изпълнения или казуси
 • Представете си примери от реалния живот, които ще ви помогнат да запомните материала 
 • Правете свои собствени експерименти или проекти, за да практикувате концепции от клас
 • Използвайте реални снимки и примери в задания и презентации

 

Мултимодални стратегии за обучение

Тъй като мултимодалният стил на обучение включва комбинация от модалности за обучение, мултимодалните стратегии за обучение изискват стратегии от всеки стил. Мултимодалното обучение включва мултимедия и използва различни стратегии наведнъж. Идеалната мултимодална среда за обучение би включвала възможно най-много от горните стратегии.

Нека разгледаме пример за използване на мултимодални стратегии в класната стая.

За да помогне на учениците да разберат материали от учебника, учителят може да назначи четенето и след това да изнесе лекция, използвайки мултимедийна презентация, включително видеоклипове и изображения. Това ще помогне на учениците да си представят реално материала и да го разберат и приложат в ситуации  от живота.

В този сценарий учителите едновременно излагат учениците на стратегии от всеки стил на обучение! Това дава на учениците добре оформено представяне на учебния материал за всички учебни нужди.

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!