Какво е ментална аритметика

Това е уникална система, с помощта на която децата решават всякакви аритметични задачи по-бързо, отколкото с калкулатор и то ментално. Например: „Колко е 367 + 318 -453 = ?“ – и децата веднага дават отговор – 232.
абакус
Абакус

Но това не е целта на менталната аритметика.Това е само резултат, който показва, че у децата се тренират важни умения като логика (чрез прилагане на формули), изключително силна концентрация, въображение и фотографска памет (чрез игра с флаш-карти). Менталната аритметика повишава увереността на децата, защото те могат да смятат задачи, които дори възрастните не могат.

 

Какво още развива менталната аритметика? – Аналитично мислене, творческо мислене, точност и бързина при вземането на всяко решение.

Как менталната аритметика развива всички тези умения?

ментална аритметика

С помощта на абакус. Децата първоначално смятат чрез определени  правила с физически сметала, а след това, си представят тези сметала, и правят същите изчисления, които биха направили във физическите сметала. Ето това е ментално смятане.

mae българияВ нашата школа се работи по авторска методика на МАЕ (Mental Arithmetic of Europe) – първата и единствена методика, разработена и адаптирана към нуждите на българските деца.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Продължителност на обучението за всяка възрастова група:

За деца на 6-7 г.  – ниво GENIUS – 16 седмици

За деца на 8+ – ниво CLEVER – 10 седмици.

В школата обучаваме само за 1 нво.

 

От 8 февруари 2019 г. стартираме нови групи 1 ниво.

График (посещенията са веднъж седмично):

Възраст Ден Час Такса за 4 посещения абакус тетрадки
6 – 7 години петък 18,00 – 19,40 120 лв. 20 лв. – плаща се веднъж 20 лв.- плащат се за всяко ниво
6 – 7 години събота 15,00 – 16,40 120 лв. 20 лв. – плаща се веднъж 20 лв.- плащат се за всяко ниво

 

Имате още въпроси?

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС