Какво е ментална аритметика

БЕЗПЛАТЕН ДЕМО УРОК на 18.11.2018 от 17,30. За да заявите участие в урока е необходимо да изпратите имейл на azmogasam@abv.bg като посочите вашето име, телефон за връзка и броя на децата.

Менталната аритметика произхожда от Югоизточна Азия. Това  е система на повече от 20 години. При менталната аритметика се използва сметало, наречено абакус. Абакусът е на повече от 5000 години. В днешни дни ментална аритметика се преподава в почти целия свят.

абакус
Абакус

Това е уникална система, с помощта на която децата решават всякакви аритметични задачи по-бързо, отколкото с калкулатор и то ментално. Например: „Колко е 367 + 318 -453 = ?“ – и децата веднага дават отговор – 232.

Но това не е целта на менталната аритметика.Това е само резултат, който показва, че у децата се тренират важни умения като логика (чрез прилагане на формули), изключително силна концентрация, въображение и фотографска памет (чрез игра с флаш-карти). Менталната аритметика повишава увереността на децата, защото те могат да смятат задачи, които дори възрастните не могат.

Какво още развива менталната аритметика? – Аналитично мислене, творческо мислене, точност и бързина при вземането на всяко решение.

Как менталната аритметика развива всички тези умения?

 

ментална аритметика

С помощта на абакус. Децата първоначално смятат чрез определени  правила с физически сметала, а след това, си представят тези сметала, и правят същите изчисления, които биха направили във физическите сметала. Ето това е ментално смятане.

За кого е подходяща металната аритметика?

Менталната аритметика е подходяща за деца от 4 години нагоре. В нашата школа работим с деца над 6 години. Занятията се провеждат веднъж седмично по час и половина. Децата имат домашно, което трябва да правят всеки ден, за да има резултат. Правенето на домашните работи  е в основата на успешното обучение по ментална аритметика.

По каква методика работим?

mae българияВ нашата школа се работи по авторска методика на МАЕ (Mental Arithmetic of Europe) – първата и единствена методика, разработена и адаптирана към нуждите на българските деца. Нашите инструктори са сертифицирани от МАЕ (Mental Arithmetic of Europe) България за работа с деца над 5 години.

 

 

Колко време продължава обучението?

Обучението по ментална аритметика за деца се извършва на нива. Нашата  школа покрива  4 нива.  С всеки урок децата придобиват нови знания. След края на всяко ниво по ментална аритметика децата ще могат да изчисляват поредица от аритметични действия на много и големи числа за секунди – събиране, изваждане, умножение, деление.

Продължителност на обучението за всяка възрастова група:

За деца на 6-7 г.  – ниво GENIUS – 16 седмици

За деца на 8+ – ниво CLEVER – 10 седмици.

Децата могат да бъдат прехвърляни от едно ниво в друго в зависимост от темпото, с което усвояват материала. След завършване на ниво, учениците излизат с еднакви знания, без значение  в коя възрастова група са били. Разликата е в темпото на преподаване на материала.

Такса:  120 лв. за 4 посещения

В таксата не се включва абакуса и тетрадките.

Абакуса (20 лв.) се закупува веднъж.

Тетрадките (20 лв. – 2 бр.) са нови за всяко ниво.

Запишете се за нашите уроци тук.