Ментална аритметика

НОВИ ГРУПИ от 7 април!

 

Само за 10 посещения Вашето дете ще се научи да смята трицифрени числа.

 

Таксата се плаща всеки месец. Първата вноска включва таксата за обучение + учебни материали и абакус.

 

Продължителност на обучението за всяка възрастова група за придобиване на сертификат за 1 ниво:

Само за 10 посещения Вашето дете ще се научи да смята трицифрени числа и ще придобие сертификат за завършено 1 ниво.

График (посещенията са веднъж седмично):

НОВИ ГРУПИ  ОТ 7.04.2019

Възраст Ден Час Такса за 4 посещения абакус тетрадки
8+ години Неделя 15,00 – 16,40 100 лв. 20 лв. – плаща се еднократно 20 лв.- плащат се еднократно за всяко ниво
7 години Неделя 10,00 – 11,40 100 лв. 20 лв. – плаща се еднократно 20 лв.- плащат се еднократно за всяко ниво

Имате още въпроси?

СВЪРЖИ СЕ С НАС


Какво е ментална аритметика?

Това е уникална система, с помощта на която децата решават всякакви аритметични задачи по-бързо, отколкото с калкулатор и то ментално. Например: „Колко е 367 + 318 -453 = ?“ – и децата веднага дават отговор – 232.

Но това не е целта на менталната аритметика. Това е само резултат, който показва, че у децата се тренират важни умения като логика (чрез прилагане на формули), изключително силна концентрация, въображение и фотографска памет (чрез игра с флаш-карти). Менталната аритметика повишава увереността на децата, защото те могат да смятат задачи, които дори възрастните не могат.

Какво още развива менталната аритметика?

Аналитично мислене

Творческо мислене

Точност и бързина при вземането на всяко решение.

 

Как менталната аритметика развива всички тези умения?

С помощта на абакус. Децата първоначално смятат чрез определени  правила с физически сметала, а след това, си представят тези сметала, и правят същите изчисления, които биха направили във физическите сметала. Ето това е ментално смятане.

В нашата школа се работи по авторска методика на МАЕ (Mental Arithmetic of Europe) – първата и единствена методика, разработена и адаптирана към нуждите на българските деца.


Запиши се


абакус: Школа по JUMP Math Аз мога