Блог

Изследване на идеите в математиката

Как можем да помогнем на децата да изградят концептуално разбиране? Това е предизвикателство, за което постоянно мисля. Може да има изключения или нюанси на понятия, които не винаги са очевидни в началото, напр. 5 – (-3) е еквивалентно на 5 + 3, но минусите в -5-3 не се превръщат в „+“.

Джон Мейсън и Ан Уотсън са писали много за математическото мислене и педагогика във връзка с изграждането на концептуално разбиране. Те обясняват:

има  идеи на математиката, които си заслужава да бъдат проучени.

Как бихме могли да накараме децата да изследват тези идеи? Даването на примери или техники често не е достатъчно. Децата могат да приемат идеите, с които са представени, но това не е същото като разбирането. Вместо това, те се нуждаят от възможности за конструиране и реконструиране на примери и за размисъл върху тези идеи, т.е. какво може да се брои за истински пример или не.

Децата трябва да се научат на критично мислене и да могат свободно да споделят идеите си.

Ето един примерен подход :

  1. Представете 4 предмета на детето и попитайте как може да ги  раздели на 2 групи?
  2. Дайте на детето индивидуално време да помисли, преди да сподели и обясни отговорите си.
  3. Използвайте въпросите „Помисли за“, за да насърчите детето да отиде по-далеч и да обясни разсъжденията си.

 

Може да направите заниманията по-интересни със следните подходи:

  • като игра по двойки или поотделно
  • като проверка на знанията
  • като кратки, редовни задачи между 5 и 20 мин

 

Може да играете „Кое не принадлежи?“

„В „Кое не принадлежи?“ предизвикателството е детето да се опита да намери елемент (липсващ или присъстващ), който е уникален спрямо останалите.

 

В Летните обучения децата изучават концепции, учат се да мислят критично и да споделят идеите си. Вижте нашия  Забавен геометричен курс.

Други летни обучения през август 2021 г:

Текстови задачи с умножение и деление

Таблица за умножение

Обикновени дроби: Умножение и деление

 

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!