Блог

Математическо БИНГО – най-добрата игра

Ще ви покажа най-хубавата игра на БИНГО, която ще накара децата ви да подскачат от вълнение.

math bingo

Няма нищо по-хубаво за един учител да види как учениците крещят и размахват ръце от радост и вълнение, когато са се справили със задачата.

Математическо БИНГО

Трябва ви шаблон, зар и различен цвят моливи за задраскване на числата. Изтеглете или нарисувайте и попълнете шаблона.  Хвърлете зара четири пъти, за да видите кои са вашите четири числа за играта. Пример  – хвърлили сте:

4   2   6   3

Вече сте готови да играете.

ЦЕЛ: Да задраскате всички 5 числа на реда, колоната или по диагонал, за да получите БИНГО. Или да задраскате всички числа за да получите СУПЕР БИНГО.

Правилата са прости: Трябва да направите задача, използвайки всичките 4 числа, които ви се падат от зара, така че накрая да получите някой от отговорите на листа. Може да използвате всяко аритметично действие – събиране, изваждане, умножение, деление, скоби, ред на действията, за да получите число от шаблона. Задраскайте отговора върху шаблона.
Примери:

4 + 2 – 6 + 3 = 3

3 x 4 + (6 ÷ 2) = 15

(6 – 4) +  (2 x 3) = 8

4 x 2 + 6 – 3 = 11

2 x 6 ÷ 4 + 3 = 6

Извикайте „БИНГО“, когато сте задраскали цял ред, цяла колона или диагонал. Много деца не искат да се задоволят само с БИНГО. Те продължават, за да получат СУПЕР БИНГО.

Усложняване на играта

Ето малко идеи как да направите играта по-сложна:

  • Правете двуцифрени числа:

63 – 42 = 21

  • Корен квадратен: 2 х 2 = 4, значи корен квадратен на 4 е 2.

√4 + (6 x 3) +2 = 22

  • Степен: Едно от числата може да бъде степенен показател:

42 – 6 – 3 = 7

  • Факториел: 4 факториел се записва като 4! и се решава по следния начин: 1 x 2 x 3 x 4 = 24.
    3 факториел – 3! = 1 x 2 x 3 = 6.

(4 x 3!) – (6 x 2 ) =  12

Много деца се вълнуват, когато учат нещо ново, особено ако са по-малки и научат нещо, което се преподава в по-горните класове. И когато могат да го използват в играта, за да спечелят.

Тази игра е чудесна, защото всеки може да тренира действията, при които има затруднения. Децата могат да си помагат едно на друго, за да покрият целия лист. Могат да играят и с отделни листове, за да се състезават. Може да се прави от цялото семейство и родители и деца да се забавляват заедно без децата да усещат натиск, че трябва да учат аритметични действия.

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!