Математика 5-7 клас

Подготовката за матурите в 7 клас започва още от 5 клас. В случай, че ученикът има пропуски от 5 и 6 клас, ще има затруднения и в 7 клас. Ето защо е добре да започнете подготовката по-рано. Повечето родители търсят помощ едва в средата на втория срок, но имайте предвид, че в този случай времето за подготовка е много малко. Особено, ако има неусвоен материал от предишни години. Ето защо помислете за матурите възможно най-рано, за да дадете достатъчно време на ученика да се подготви. Ето малко информация за уроците в съответните класове, за да добиете по-ясна представа за материала или да си припомните, ако имате седмокласник.
5 клас – защо е труден?

В 5 клас почти всички ученици намаляват успеха си. Трябва да имат наистина много добра подготовка до четвърти клас и може би малко предварителна подготовка за това какво ги очаква в пети клас, за да не се случи това. А защо се случва? Факторите са много – нови учители и много, ама наистина много нов материал. От първи до четвърти клас се учи почти само аритметика – събиране, изваждане, умножение, деление. Много малко геометрия – отсечка, видове равнинни фигури, обиколка на фигури, лице на квадрат и правоъгълник. Но да видим какво става в пети клас- признаци за делимост на числата, най-голям общ делител, най-малко общо кратно, обикновени дроби, смесени числа, десетични дроби, процент, проста лихва – и всички съпътстващи аритметични действия с тези числа и разни свойства. Геометрия-триъгълник, успоредник, трапец – лица на тези фигури. Куб, правоъгълен паралелепипед – лице, обем. А часовете за нов материал са двойно повече от часовете за упражнение. Не им е лесно на учениците, нали?

6 клас – дали не е по-лесно?

3d figure

Ако си мислите, че шести клас е по-лесен, значи скоро не сте разлиствали математика за 6 клас. За съжаление не е така. Ето темите- степенуване, рационални числа (положителни и отрицателни числа), модул, декартова координатна система, симетрия, уравнения, пропорции, права пропорционалност, графики, елементи от теория на вероятностите. Геометрия – окръжност, кръг, многоъгълник, призма, пирамида, правилна пирамида, цилиндър, конус, кълбо, сфера. И всичко това с всички съпътстващи ги аритметични действия (при алгебрата) и лица и обеми (при геометрията).

7 клас – матура?

Няма да ви изреждам какво се учи в седми клас. Само ще ви кажа, че матурата е върху материал от 5,6 и 7 клас. Не вярвате ли? Отворете една матура от предишни години и я разгледайте. Има ли дроби, проценти, лице на триъгълник, успоредник, намиране на обем на паралелепипед под формата на някоя и друга текстова задача? Сега добавете и уроците от седми клас.

Посещенията при нас ще са с допълнителни упражнения за развиване на концентрация, разни малки хитринки за по-лесно смятане. А в часовете учениците ще се учат да анализират задачите, да търсят възможни варианти, а не просто готови решения.

Подкрепете децата си навреме да се справят с лекота – в 5, 6 или 7 клас! Ние сме до вас!

За записване натиснете тук.