Блог

Математиката в начален етап – защо е важна?

Математиката е кралицата на науките, а аритметиката е кралицата на математиката.Не знам дали сте се замисляли, но това, което децата ще научат по математика в периода от предучилищна възраст  до 4 клас е изключително важно за това как те ще продължат в горен курс. В часовете по математика в начален етап се изучава основно аритметика.
математиката в начален курс
Карл Фридрих Гаус посвещава на аритметиката знаменитата фраза: „Математиката е кралицата на науките, а аритметиката е кралицата на математиката.“Ако ученикът не усвои добре аритметиката няма да може да продължи по-нататък.

Какво е аритметика?

Аритметиката е най-стария дял от математиката. Аритметиката изучава свойствата на числата и операциите в числови множества: събиране, изваждане, умножение, деление. Всичко това се изучава в класовете от предучилищна до 4 клас като всяка година материалът се надгражда и усложнява. Може би на доста от Вас Ви се струва, че децата учат едно и също нещо, но това не  е така.

Друго важно нещо, което се изучава по математика в начален етап е геометрията.

Геометрията  е клон на математиката, първоначално изучаващ отношенията в пространството, както и формата, големината и позицията на различни фигури. Тя е една от най-старите научни области и една от двете сфери на традиционната математика, наред с изучаването на числата.

Какво учат учениците в следващите класове:

математиката геометрия5 клас – обикновени дроби, десетични дроби и действията с тях. Сега си представете, че Вашето дете не е усвоило добре умножението или делението. Дробите ще му се сторят изключително трудни. Действията с дроби съдържат в основата си събиране, изваждане, умножение, деление. Ако детето не се правя с някое от тези неща за него ще бъде много трудно да разбере как да събира дроби с различен знаменател например.

6 клас – пропорции, проценти, степени. Ами и тук нещата опират до аритметика. Събиране, изваждане, умножение и деление.

7 клас – формули за съкратено умножение, квадратни уравнения. Oтново – събиране, изваждане, умножение, деление.

Аналогично е с геометрията. Ако не разпознава фигурите, не знае техните основни характеристики много вероятно е, когато започне с изучаването на паралелепипед например (5 клас) ученикът да не успее да разбере какво точно е правоъгълен паралелепипед и  куб и как да  намери лицето  например.

Ето защо не подценявайте обучението по математика в начален етап. Ако детето има затруднения обърнете внимание навреме. Защото, отивайки в 5 клас неподготвено, то със сигурност ще има ниски оценки, ниско самочувствие и неприязън към математиката.

Когато има добра основа детето ще се чувства уверено и дори и да сгреши, то няма да приеме грешката си като нещо фатално, мислейки че е глупаво и нищо не разбира. Напротив: то ще знае, че може да се справи, защото има знанията и е нужно само малко „побутване“ от страна на преподавателя или родителя, за да продължи уверено напред.

 

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!