Блог

Не учете детето си да смята! Вместо това решавайте логически задачи.

Как да направим математиката интересна? Как да играем? Как да развием логическо мислене у детето?

Много от възрастните асоциират математиката с числата и операциите, които се извършват с тях. Но да започнете да обучавате детето с аритметика не е добър вариант.

Ние възрастните сме свикнали да работим с цифри, букви, схеми – у нас е развито абстрактното мислене. Детето обаче е устроено по-друг начин. В действителност децата изследват света като  използват всичките пет сетива за възприятие: докосване, вкус, мирис, звук, образ.

Математиката – при нея е интересно да се играе. Математическите игри помагат на детето да възприема света по нов начин, да обърне внимание на процеси и закономерности, които дори не е забелязвало по-рано. Математическото мислене обогатява личността, прави живота по-интересен. Основното нещо, на което трябва да се научи детето в начална възраст е не да смята, а да прави самостоятелно изводи, да намира закономерности и да решава логически задачи.

Кое е първото нещо, на което да научим детето?

1. В началото трябва да научим детето да назовава разположението на предметите – вляво, вдясно, отпред, отзад, отдолу, отгоре, над, под и др. Ние живеем в триизмерен свят и е хубаво да му помогнем да разбере и изгради този свят. На тази тема има много игри – лабиринти, игра с кубчета, програмиране за деца и др.

 

2. Второто важно умение – да може да сортира предмети по признак: отначало по един признак, след това по два, по три и т.н. Например: да сложи червените кубчета в една кутия, сините в друга. Това е сортиране по цвят. Може да добавите сортиране по размер – големите червени кубчета в една кутия, малките червени кубчета – в друга, големите сини кубчета – в трета кутия и т.н. Тук може да включите и сортиране по форма и да запознаете детето с геометричните фигури.

3. Полезно е да научите детето да измерва дължини. Може да измерва в метри и сантиметри, но като начало е добре да използвате други мерни единици – кубчета, кламери, моливи, кукли, колички и др. Да сравнява кое е по-дълго, кое е по-късо. Например дължината на питона може да измерите в ябълки и да каже колко ябълки е дълъг. Може да обвиете по контурите с конец или тел някоя играчка и след това да измерите дължината. По този начин детето лесно ще възприеме приблизителни измервания и ще вижда всичко нагледно. Ще разбере, че може да сравнява само, ако работи с една и съща мерна единица. Например – може да мери само с ябълки, но не може да измери едната фигура с ябълка, а другата с молив и да ги сравнява.

4. Въвеждането на числата е най-добре да става чрез броене на количества и измерване на дължини. Важно е да покажете на детето разликата между „шестата ябълка“ и броя на ябълките (шест ябълки).

5. Чак след като детето е усвоило много добре понятието количество може да пристъпите към изучаване на математическите операции: събиране, изваждане, умножение и деление.

Как да играем по математика?

Математическите игри с децата може да започнат още на 3 годишна възраст.

„Пътешествието на котето“ – играта може да бъде пътешествие с любимата играчка на детето. Нека детето да вземе любимата си играчка и заедно седнете пред глобуса. Нека пътешествието започне. Представете си, че се движите на бърз влак. Опишете картините, които котето вижда по време на пътуването. По пътя котето може да направи път от лабиринт, да събере скъпоценни камъни в пещера или да построи къщичка за бобъра.

Игра с лабиринт – Тази игра развива алгоритмично мислене. Така децата се учат да решават сложни задачи, следвайки поредица от прости стъпки.

Разноцветни близалки (логическа игра) 

„Мама:
Купила съм три близалки – зелена, червена и жълта. За Катя не е зелената, за Ники не е жълтата, за татко не е нито червената, нито зелената. Познайте за кого каква близалка съм купила?“

Да подредим рафтовете – Игра, която формира пространственото мислене и умение за сортиране на предмети. Накарайте детето да подреди играчките си по определен признак на рафтовете – по големина, по цвят, по форма, по вид.

sort

 

Така, с игра детето се учи и забавлява. Започнете ли да обучавате детето си чрез игра, то ще хареса математиката и в бъдеще ще я изучава с интерес и любопитство.

Ако искате детето ви да развие любов към този предмет вижте повече за нашите обучения по системата на JUMP Math тук.

Вижте как ние развиваме логиката на децата с един урок в предучилищна група:

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!