Летни обучения - Август 2020 | azmogabg.com
azmogabg.com

Летни обучения - Август 2021

Лятото е най-подходящия период за отстраняване на пропуските. 

Всички курсове са ПРИСЪСТВЕНИ.

 

 

0 +
Деца завършили нашите курсове

Висока успеваемост

Нашата статистика показва че над 90% от децата успяват да усвоят материала напълно.

График Август 2021 г.

Всеки курс продължава 10 дни. Посещенията са в делнични дни, без събота и неделя. Групите са до 10 деца.

Курс Период Час на провеждане Цена
Курс 1: Текстови задачи с умножение и деление
02.08.2021 – 13.08.2021
17:00 – 18:00
200 лв
Курс 2: Таблица за умножение
02.08.2021 – 13.08.2021
18:30 – 19:30
200 лв
Курс 3: Обикновени дроби - умножение и деление - местата са заети
16.08.2021 – 27.08.2021
17:00 – 18:00
200 лв
Курс 4: Практичен геометричен курс - 4 места
16.08.2021 – 27.08.2021
18:30 – 19:30
200 лв

Програма на летните обучения

Текстовите задачи са предизвикателство

Често децата трудно разбират условието, не могат да се ориентират как да подходят към задачата и  откъде да започнат. Това ги кара още след първия прочит да се откажат.

Но текстовите задачи са много важни. Ние не учим математика като само наизустяваме различни факти. Текстовите задачи помагат математиката да се учи с разбиране.

Защо се учат текстови задачи?

Ето няколко причини, поради които децата трябва да могат да решават текстови задачи:

 • Задълбочават разбирането на децата за аритметичните действия.
 • Изграждат критично мислене.
 • Развиват креативността.
 • Разбират приложението на математиката в реалния живот.

Решаването на текстовите задачи изисква задълбочено мислене на детето, преценяване от къде да започне, кои умения и в какъв ред да се използват.

За кого е подходящ курса?

Курсът е подходящ за ученици от 3 и 4 клас, които имат затруднения с решаване на текстови задачи или искат да подобрят уменията си.

Какво ще научат децата в курса?

По време на обучението децата ще се научат как да четат задачата, как да извличат важната информация, как да правят съкратен запис. Ще се научат да обръщат внимание на думите в задачата, които да им помогнат да преценяват кое е правилното действие, което трябва да използват. Ще се научат да правят схеми и да представят задачата визуално. Ще започнат да мислят по-задълбочено и да търсят различни начини за решаване на дадена задача.

По време на целия курс децата ще решат над 100 текстови задачи.

Какво да очаквате след края курса?

Независимо какво е началното ниво на детето в началото, след края на курса всяко дете ще има напредък и подобрени умения за решаване на текстови задачи.

Тук може да видите съдържанието на курса и примерни страници от тетрадката.

Начални знания на ученика, за да се включи в курса:

Ученикът трябва да знае добре таблицата за умножение, събиране и изваждане на числата и деление.

Защо децата се затрудняват с таблицата за умножение?

Причините са няколко:

 • Забързаното темпо в училище.
 • Наизустяването.
 • Неразбирането на концепцията за умножение.

Много деца, които идват при нас, научават таблицата на 100% след като им се обясни логиката, връзката между числа, какво е умножение.

Проблеми, предизвикани от незнанието и неразбирането на таблицата за умножение.

 • Трудности при делението.
 • Трудности при решаване на текстови задачи.
 • Трудности при задачи с дроби в 5 клас.

Какво учат децата в курса?

Таблицата се разглежда във всичките възможни варианти – с групи, масиви, числова линия. Децата свързват умножението с деление, произведенията се разглеждат в контекста на текстови задачи.

Какво ще научат децата след курса?

Децата, които са над 2 клас научават таблицата за умножение на 100%.  Децата, завършили 1 клас научават таблицата в повечето случаи на 80%. Затвърждаването става с игри, а след края на курса ще имате материали за упражнения, които ще са приложими навсякъде и по всяко време, за да може да се поддържа наученото и през лятото.

Тук може да видите съдържанието на курса и примерни страници от тетрадката.

Начални знания на ученика, за да се включи в курса:

Ученикът трябва да може да събира и изважда числата без проблем.

Защо математиката в 5 клас е трудна?

Материалът в 5 клас е изключително обемен и много различен от това, което децата учат в начален курс.

Ето какво ще се учи в 5 клас: обикновени дроби, десетични дроби, част от число, проценти, задачи от движение, лице на фигури (триъгълник, успоредник, трапец), обем и повърхнина на куб и паралелепипед.

Като добавим и стреса от нови учители по всеки предмет, разбираемо е защо успехът на ученика в 90% рязко спада. Независимо дали детето е получавало само отлични оценки до 4 клас, в 5 клас има спад на успеха по математика.

За кого е подходящ курса?

За всички, които ще бъдат в 5 клас. Всички деца, които имат желание могат да се запишат, независимо дали са присъствали на курса през юни.

Курсът е подходящ и за ученици, завършили 5 клас, които изпитват затруднения със задачи с обикновени дроби.

Какво ще научат децата в курса?

В този курс децата ще се научат да разпознават признаците за делимост на числата, ще научат какво е обикновена дроб, ще се научат да умножават и да делят обикновени дроби. Децата, които са преминали обучението през юни и през август, на практика ще са взели два дяла от математиката в 5 клас.

Тук може да видите съдържанието на курса и примерни страници от тетрадката.

Начални знания на ученика, за да се включи в курса:

 Ученикът трябва да знае много добре таблицата за умножение и да може да дели.

Курсът развива логиката и пространственото ориентиране у децата. Показва как геометрията е свързана с всичко, което ни заобикаля. 

За кого е подходящ курса?

Курсът е подходящ за ученици 2-4 клас, както и за ученици, които са посещавали школата през изминалата учебна година. Особено подходящ за бъдещи четвъртокласници.

Какво ще учат децата в курса?

В курса децата ще се запознаят с координатната система, ще научат какво е ос на  симетрия и как ни помага при работа със симетрични фигури,  ще се запознаят с елементите на окръжността, ще се запознаят с римски числа, ще разберат, че има  триизмерните фигури и ще научат техните елементи, ще решават логически задачи.

Какво ще знаят децата след края на курса?

Ще могат да се ориентират по-лесно в пространството, ще използват симетрия, за да решават сложни задачи,  ще могат да определят годините и ще разпознават времето върху часовник, изписани с римски числа,  ще могат  да правят  изчиления с римски числа, ще научат стратегии за преброяване на фигури,  ще знаят какво е куб, цилиндър, конус, паралелепипед и ще ги разпознават в заобикалящата ни среда.

Всички тези умения са в основата на справянето със задачите по геометрия.

Тук може да видите съдържанието на курса  и примерни страници от тетрадката.

 

Ако имате въпроси относно курсовете, ние сме тук за да ви отговорим.
Свържете се с нас на имейл azmogasam@abv.bg или телефон +359 896 231 351
Също чрез: ViberFacebook

Към формата за записване

Школата е чудесна! От две години ходим и благодарение на нея, знанията ни са повече, таблицата за умножения я научихме просто докато играехме, математиката ни стана интересна и без досада вече я учим!

Форма за записване


  Курс 1: Текстови задачи с умножение и делениеКурс 2: Таблица за умножениеКурс 3: Обикновени дроби - умножение и делениеКурс 4: Забавен геометричен курс


  Информирано съгласие Запознат/а съм общите условия на уебсайта.

  За да изпратите заявката е нужно да потвърдите, че сте запознат/а с общите условия на школата. Личните Ви данни се събират с цел изпращане на актуални съобщения от Школа "Аз мога"