Блог

Лентови диаграми

Текстовите задачи могат да бъдат предизвикателство за малките ученици. Особено  за тези, които все още се борят с четенето. Един от начините да изравните шансовете за всички е като преподавате текстовите задачи с помощта на визуални методи. Всички често срещани типове текстови задачи, като част от цяло, сравнение, събиране, изваждане, деление, умножение, могат да бъдат изразени с прости, но ефективни изображения, които илюстрират числовите връзки в рамките на текстовите задачи. 

 

Визуалните изображения, като тези на снимката по-горе, са известни като пръчковидни модели или лентови диаграми. Те станаха доста популярни в началните класове през последните години. Лентовите диаграми могат да бъдат много полезен инструмент, но само когато са изградени ясни представи. 

Моделиране на текстови задачи с лентови диаграми.

Тези лентови диаграми  са мощен начин за организиране на информация и опростяване на решаването на задачи. Диаграмите  разкриват не само какво трябва да се реши, но и разясняват процеса. Това е тяхната супер сила. Лентовите диаграми се превърнаха в преобразуващ математически инструмент, обучавайки милиони ученици по света, как да моделират и решават текстови задачи.

Използване на лентови диаграми в класната стая

 

Когато представям лентови диаграми, започвам с прост модел и след това с помощта на моите ученици се връщаме назад, за да създам текстовата задача. Моделът, който използвам в началото, не съдържа нищо повече от блокове, няма номера, етикети или друга визуална информация. Започвам, като задавам серия от водещи въпроси.

 

Какво забелязвате в блоковете в модела?

Червеният блок е по-дълъг от синия.

Синият блок е по-къс от червения.

След това добавям спомагателни въпроси, за да привлека вниманието към разликата.

Какво друго бихте могли да попитате за блоковете?

Колко по-дълъг е червеният блок?

Колко по-къс е синият блок?

 

Сега учениците са готови да идентифицират известни и неизвестни количества. Сменям позициите, като всеки път питам учениците си какъв може да бъде въпросът. Насочването на учениците по този начин осигурява основата, от която се нуждаят, за да преминат към мислене на по-високо ниво.

Могат да се разглеждат и по-абстрактни задачи. Това са текстовите задачи, при които блоковете представляват други видове количества, като например броя на червените и сините балони, теглото на две различни кученца или броя на децата, гласували „да“ или „не“. Учениците съставят текстови задачи, персонализират историите и променят известните и неизвестните. Сега те са добре подготвени за справяне със задачите с лентови диаграми.

 

4 страхотни причини да използвате лентови диаграми

  • Научавате учениците си на иновативни и ангажиращи стратегии за решаване на задачи.
  • Помагате на учениците си да решат многостъпкови текстови задачи.
  • Ускорявате математическите постижения на учениците си.
  • Увеличавате самочувствието на учениците си.

Лентови диаграми и общото ядро

  • Представяне и решаване на задачи, включващи събиране и изваждане.
  • Представяне и решаване на задачи, включващи умножение и деление.
  • Използвайте четирите операции с цели числа за решаване на задачи.
  • Използвайте еквивалентни дроби като стратегия за добавяне и изваждане на дроби.
  • Разберете понятията за съотношение и ги използвайте  за решаване на задачи.

Вижте още:

Решаване на текстови задачи – моделиране с лентови диаграми

5 лесни начина за предотвратяване на паниката с текстовите задачи

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!