Блог

Четири идеи за изучаването на дроби

Дробите са очарователна тема и мост към толкова много различни области на математиката. Напоследък си мисля как децата развиват разбиране за дробите и как да ги подкрепя в изграждането на тяхното любопитство и удоволствие от това, което учат. Ето четири големи идеи за подпомагане на децата да изградят умения и увереност в тази тема:

 

  1. Числа върху числова ос

Представете на детето числова ос (например от 0 до 1) и различни дроби (например 1/4, 1/2, 1/8), за да ги поставя. Настоявайте детето да обясни защо подрежда  дробите по този начин. Повтаряйте дейността редовно, като използвате различни числови оси (например 0 до 2) и дроби (например 3/3, 5/3, 1/6).

 

 

 

Това помага на децата да описват точно дроби (напр. „Три четвърти“, а не „три върху четири“); и разбират, че числителят и знаменателят са част от едно и също число, а не са различни стойности.

 

  1. Какво показва 1/3?

Представете на детето редица диаграми. Попитайте: Коя диаграма показва 1/3? Можеш ли да нарисуваш  други фигури, които показват 1/3? Откъде знаеш, че е 1/3? Обсъдете какво я прави 1/3. Повторете дейността, като използвате различни дроби.

 

 

Това помага на децата да разберат, че стойността на числителя (напр. 2 в 2/3) се отнася до еднакво големи части.

 

  1. По-малко или по-голямо?

Използвайки табло с дроби, помолете детето да оформи дроби и да сравни стойностите им. Кое е по-малко: 1/3 или 1/5? 1/3 или 4/5? Може ли да намериш някои други дроби, които са по-малки от 1/3? Можете ли да намериш дроби, които са по-големи от 1/3? Откъде знаеш? Повторете дейността, като използвате различни дроби (например 1/4 срещу 2/9, 1/4 срещу 3/8).

Това помага на детето да не разчита на подвеждащи „правила“, напр. 1/3 е по-малко от 1/5, защото 3 е по-малко от 5; или 1/3 е по-голямо от 4/5, защото колкото по-малък е знаменателят, толкова по-голяма е дробта.

 

 

  1. Осмисляне на действията.

Когато въвеждате действия с дроби, наблегнете на преценката и колко разумни изглеждат отговорите. Използвайте визуални и конкретни модели, като табла с дроби, решетки, броячи, цифрови линии и модели.

Това помага на децата да не прилагат погрешно методите за действия с цели числа при дроби, например да знаят, че

1/2 + 1/2 ≠ 2/4.

 

За да се справя детето ви в 5 клас лесно с дробите вижте нашия летен курс: Обикновени дроби: Събиране и изваждане

Други летни обучения през юни 2021 г:

Текстови задачи Събиране и изваждане

Таблица за умножение

Геометричен курс

 

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!