Преподаватели в школата

Миглена Генчева

 • Управител на Школа по JUMP Math „Аз мога“
 • Преподавател по математика на предучилищна до 6 клас.
 • Образование: ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград
 • Математика – магистър
 • Специалност: Учител по математика и информатика
 • Допълнителна квалификация: Учител по JUMP Math, Инструктор по ментална аритметика по методиката на Mental Arithmetic of Europe

 


 

img_4041ds-160 Божидара Ангелова

 • Преподавател по математика на предучилищна до 6 клас.
 • Образование:  СУ „Св. Климент Охридски“
 • Математика и информатика – бакалавър
 • Специалност: Учител по математика и информатика
 • Допълнителна квалификация: Учител по JUMP Math, Инструктор по ментална аритметика по методиката на Mental Arithmetic of Europe

 


 

Валерия Апостолова

 • Преподавател по математика на предучилищна до 6 клас.
 • Образование: СУ „Св. Климент Охридски“.
 • Математика и информатика – бакалавър
 • Специалност: Учител по математика и информатика
 • Допълнителна квалификация: Инструктор по ментална аритметика по методиката на Mental Arithmetic of Europe