Стани учител в Школа по JUMP Math „Аз мога“

Школа по JUMP Math Аз мога търси учител по JUMP Math за предучилищна група – 2 клас. Кандидатите трябва да са завършили начална или предучилищна педагогика и да имат завършен курс за преподаване по системата на JUMP Math. Моля желаещите да изпращат CV на имейла на школата: azmogasam@abv.bg