Блог

Какво е “Усет за числа”?

Накратко:

 • Усета за числа се отнася до група от ключови математически способности.
 • Той включва способността да се разбират количества и понятия, като повече и по-малко.
 • Някои хора имат по-силно развит усет от други.

Може да чуете хората да използват термина, когато говорят за математика. Но какво означава това? И как се отнася към децата, които се затрудняват по математика? Научете повече за усета за числа и как да помогнете на децата да го развият.

Какво е “усет за числа”?

Усета за числата е група от умения, които позволяват на децата да работят с числа. Той включва умения като:

 • Разбиране на количества.
 • Понятия за възприятие, като повече и по-малко, и по-големи и по-малки.
 • Разпознаване на връзки между единични елементи и групи от елементи (седем означава една група от седем предмета).
 • Разбиране на символи, които представляват количества (7 означава едно и също нещо като седем).
 • Извършване на сравнения на броя (12 е по-голямо от 10, а четири е половината от осем).
 • Разбиране на реда на числата в списък: 1-ви, 2-ри, 3-ти и т.н.

Някои хора имат по-силен усет за числата от други. Проблемите при развиването на усет за числата може да доведе до затруднения в училище и в ежедневието.

Проблеми с усета за числа

Хората, които имат проблеми с усета за числа, могат да имат проблеми и с основните математически операции. Те може да не разберат, какво означава например да добавят или извадят от група елементи.

Представете си купчина от седем мъниста. Ако махнете две от тях, учениците с по-слаб усет за числата може да не разберат, че броят на мънистата е намалял. Те може да не разберат, че изваждането на мъниста означава, че групата от седем сега е група от пет.

По същия начин, ако добавите три мъниста към купчината, те може да не осъзнаят, че групата мъниста е станала по-голяма. Те може би не разбират, че добавянето на 3 към купчината от 7 го прави купчина от 10.

Проблемът с усета за числа също може да затрудни умножението и делението. Учениците може да не разберат, че е по-лесно да умножат елементи от няколко групи, вместо да ги събират. Или това,че разлагането е най-простият начин да се разделят числата на техните съставни части.

Освен това може да е трудно да се разберат понятия, като разстояние и време. Това е така, защото тези понятия разчитат на цифри, за да символизират суми. Същото важи и за измерването. Задачите за измерване изискват добро разбиране на връзките между част и цяло.

Как училището може да помогне

Децата могат да развият тези ключови умения, но това отнема време и практика. Това прави работата върху усета за числа предизвикателство за училищата, защото не се прави по същия начин, по който работят върху специфични умения за четене, писане и математика.

Когато детето има проблеми с математиката, училищата често се съсредоточават първо върху специфичните математически умения, които се преподават в клас. След това учителят може да поиска от детето да направи допълнителни задачи. Или децата могат да използват компютърно базирани дейности за допълнителна практика.

Този подход обаче често не работи за деца със слаб усет за числа. Тогава трябва да се пристъпи към допълнителна помощ от специалисти. Така децата могат да:

 • Работят с помощни средства, като кубчета и пръчки, за да разберат връзките между сумите.
 • Правят упражнения, които включват съпоставяне на числови символи с количества.
 • Научат стратегии за проверка на отговора, за да видят дали е правилно.
 • Говорят с учителя си за стратегиите, които използват за решаване на задачи.

За много деца със слаб усет за числата посещението на допълнителни курсове е достатъчно. Но някои деца се нуждаят от повече подкрепа. Може да се наложи да бъдат оценени за специално образование, за да получат нужната помощ.

Как можете да помогнете на детето си у дома

Ако детето ви има проблеми с усета за числа, започнете с основите.

 • Практикувайте броене и групиране на обекти. След това събирайте, изваждайте или разделяйте групите, за да практикувате операциите. Можете също да комбинирате групи, за да покажете умножение. Опитайте да съпоставите цифрите и с количествата предмети.
 • Работете с понятието „приблизително“. Включете въпросите в ежедневни разговори, използвайки фрази като „колко горе долу“.
 • Говорете за връзките между количествата. Помолете детето си да използва думи, като повече и по-малко, за да сравнява нещата.
 • Включете възможности да говорите за неща като време и пари. Например, можете да помолите детето си да следи, колко време отнема да стигнете до магазина. След това го сравнете с колко време отнема да стигнете до училище. Попитайте, кое отнема повече време.
 • Опитайте се да не упражнявате всички тези дейности в кратък период от време. Отнема време на децата да развият усет за числата и не искате те да се обезсърчават. Работете върху дейностите, когато е удобно, за период от месеци. Повтаряйте дейности, но оставете време между тях.

Ключови изводи:

 • Проблемът с усета за числа затруднява разбирането на понятия, като разстояние и време.
 • Намесата в училище може да помогне на децата да изградят усет за числата.
 • Децата също могат да работят върху усета за числа у дома.

Вижте още:

3 лесни игри, които ще помогнат на детето ви да развие усет за числа

БЕЗПЛАТНО ВИДЕО: 5 Стратегии за събиране – Стратегия 5

Позиционна стойност на цифрите – числата до 1000

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!