Блог

Как да подкрепим детето си в изграждането на своя идентичност в училище?

Детето в училище е нетърпеливо да прави едновременно много неща – да изгражда връзки и взаимоотношения с другите деца, да играе спонтанно и същевременно да приема ограниченията, които идват от училището. За да разбере детето какво искат учителите от него в училище, е необходимо да приеме учителя, да поиска да се свърже с него, да може да му се довери, за да изпълни всичко онова, което учителят иска от него.

Деца: Школа по JUMP Math "Аз мога"

Децата в предучилищна възраст започват да се привързват към хора извън семейството и това най-вече са учители, други родители и приятели на близка възраст. Успоредно с това, се опитват да контролират своите емоционални импулси, които са най-различни.

Учителят очаква дисциплина

Това означава, че децата ще пренебрегнат своите нужди, както физически така и емоционални и ще се опитат да отговорят на изискванията, които идват към тях. За да се случат всичките тези процеси на приемане и осмисляне на поставените задачи за детето е нужно време. Децата могат да се подчинят или да не го направят, но основното е да осмислят всичко това, да го разберат и  решаването на задачи по математика или четенето по литература да се превърне в приятно занимание, а не да бъде досадно задължение.

Ето някои насоки, които биха помогнали на детето да се адаптира:

Чувството на детето, че създава

Когато детето играе, било то само или с други деца, не просто се забавлява, а проиграва важни за него ситуации, експериментира, изследва свои страхове, представи и конфликти. Децата се нуждаят от своите часове на игра. Игрите дават основното – чувството, че детето създава. Без това чувство, дори най- добре обученото дете много скоро разбира, че е изпълнител, работник. Има опасност да развие чувство за малоценност. Доброто учене е редуването на задачи с игри, в които детето се чувства свободно да измисля, сътворява. Той да е създателя.

Деца игра и учене: Школа по JUMP Math "Аз мога"

Отбелязвайте малките успехи на детето

Важно е малките успехи да бъдат отбелязвани в семейството и да се окуражават специалните дарби. Когато в училище детето не успее да ги изрази по някаква причина, създайте условие в къщи – разкажете на баба, дядо или приятели за постижението на детето. В този случай наградата за усилията е признанието. Когато детето произвежда „неща“ – например пише съчинение или решава задачите си от домашната работа и получава добър успех за тях, получава признание. Така разбира, че трудът му е важен за другите хора. Младия ученик разбира, че неговото дело е добро, че може да прави нещата, да се справя. Така развива упоритост и усърдие, последователност, когато това, което произвежда или защитава е възнаградено с похвала и признание.

Деца  усърдие: Школа по JUMP Math "Аз мога"

Бъдете искрени с детето си

  • В моменти на отказ да се учи, детето е в затруднение. Споделяйки ваши детски преживявания от времето, когато сте били ученици, ще го подкрепите в трудните моменти.
  • Бъдете съпричастни към оплакванията на децата и се опитайте заедно да обсъждате проблемите, възникнали в училище. Така не само подкрепяте детето си, а уважавате неговата гледна точка, подкрепяте го в изграждането на лично мнение, на собствена позиция.

Когато детето ви системно отказва да изпълнява задачи от различно естество,

това е симптом, че нещо го тревожи, за което е нужно да обсъдите, да поговорите и да сте внимателни за онова, което вашето дете ще ви разкаже.

  • Опитайте се да разграничите вашите очаквания от реалните възможности на този етап на детето ви. Обърнете внимание на задачите, които с лекота може да извърши в училище и тези,  в които се затруднява.
  • Насочете усилията си в тези, които детето има повече успехи и там където изпълнява задачите с желание и показва добри резултати. Поради психичното и емоционалното развитие, понякога се появява затруднение там, където най- малко сте очаквали. Това не означава, че винаги ще бъде така!
  • Почти всичко при младия ученик е динамично и е в развитие.
  • Важно е родителя да подкрепя и разбира за контактите и връзките на своето дете с учителите. Ако тази връзка родител- учител е прекъсната, то процеса на учене ще се затрудни.

 

Елена Комисарова: Школа по JUMP Math "Аз мога"Елена Комисарова (психолог, психотерапевт).

За контакти:  +359 0898 913 416,

имейл: elikomisarova@yahoo.com,

адрес на кабинета: ул. „6 септември“  2, ет.3

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!