Обучения по JUMP MATH (1-4 клас)

Обученията са с продължителност от септември до май.

Записванията за обученията по JUMP Math са прекратени. Може да се възползвате от летните ни обучения.

 

При нас математиката се обяснява по начин, който е различен от този в училище. Ние  гоним знания, а не оценки.

 

! ВАЖНО!: JUMP Math е разработена система. Това означава, че всеки урок надгражда предишния. Както и всеки клас надгражда предишния клас. Темите са много тясно свързани една с друга. Понякога резултатите могат да се видят след по-продължителен период, дори след година, ако детето не е работило още от предучилищна група и има много за наваксване.

 

График (посещенията са веднъж седмично):

 


Имате още въпроси?

Свържи се с нас


Какво е JUMP Math?

„Повечето хора никога нямат шанс да разберат колко брилянтни могат да бъдат. Не намират учители, които вярват в тях. Биват убеждавани, че са глупави“. 

Това е цитат от Джон Майтън, основател на JUMP math (Junior Undiscovered Math Prodigies, или в превод на български Млади неоткрити математически таланти), който може би сте гледали във филма по негов сценарий „Добрят Уил Хънтинг“.

JUMP Math се разпространява в България от Институт за прогресивно образование. Институтът въвежда системата в училищата, превежда и разпространява учебните материали, обучава учители и родители.

Как JUMP Math учи децата ни?

Чрез преживяване, чрез много нагледни материали, чрез игри. Преподаване стъпка по стъпка на сложния материал. Преминаване на следващо ниво само когато се усвои всичко на по-долно ниво. JUMP Math не променя програмата или материала, който се изучава в съответния клас. Но го прави интересен за децата, по-достъпен и по-разбираем. В уроците една концепция се преподава по няколко начина, така че всяко дете, независимо от начина си на възприятие (слухово, зрително) да може да разбере материала. На учениците не се дава готово решение на задачите, а с насочващи въпроси учителят се старае да ги провокира сами, чрез разсъждения да стигнат до правилния отговор.

Уроците по JUMP Math покриват темите от училищния материал. Но това не означава, че се движим в същата последователност. Възможно е в училище да се изучава тема, до която ние все още не сме стигнали и обратното. За нас е важно в края на учебната година материалът от съответния клас да е усвоен.


Запиши се


jump math