Какво е JUMP Math?

JUMP (Junior Undiscovered Math Prodigies) – Млади неоткрити математически таланти. Това означава абревиатурата на JUMP Math.
А какво на практика е JUMP Math? – Математика – това е!
Какво е различното?

Начинът на поднасяне на материала. Математиката е една и ние няма как да я променим. Но може да променим начина, по който поднасяме и обясняваме материала. И това го правим по метода на JUMP Math.

От кого е създадена?
джон майтън
Джон Майтън – основател на JUMP Math

JUMP Math е канадска система за изучаване на математика. Основана е от Джон Майтън – математик, писател, драматург, преподавател по математика в Университета на Торонто. Джон Майтън е носител на множество награди, има три почетни доктората в знак на признание за успехите му. За хората, които обичат киното той със сигурност е познат като сценарист и актьор от филма „Добрият Уил Хънтинг“. Там играе Том, който казва: „Повечето хора никога нямат шанс да разберат колко брилянтни могат да бъдат. Не намират учители, които вярват в тях. Биват убеждавани, че са глупави“.

Как JUMP Math стига до България?

JUMP Math се разпространява в България от Институт за прогресивно образование. Институтът въвежда системата в училищата, превежда и разпространява учебните материали, обучава учители и родители. Системата на JUMP Math е одобрена от МОН. Вече над 250 000 деца се обучават по системата под различни форми – в училище, частни школи, у дома.

Как JUMP Math учи децата ни?

джъмп мат

Чрез преживяване, чрез много нагледни материали, чрез игри. Преподаване стъпка по стъпка на сложния материал. Преминаване на следващо ниво само когато се усвои всичко на по-долно ниво. Ако децата учат събиране, то учат само събиране, докато го научат. Не го смесват с изваждане, скоби, таблица за умножение. JUMP Math не променя програмата или материала, който се изучава в съответния клас. Но го прави интересен за децата, по-достъпен и по-разбираем. В уроците една концепция се преподава по няколко начина, така че всяко дете, независимо от начина си на възприятие (слухово, зрително) да може да разбере материала. На учениците не се дава готово решение на задачите, а с насочващи въпроси учителят се старае да ги провокира сами, чрез разсъждения да стигнат до правилния отговор.

За кои деца е подходящо обучението по JUMP Math?

Първоначално системата е измислена за деца със специални образователни потребности. Резултатите от обучението обаче са толкова впечатляващи, че в последствие системата е адаптирана и за останалите ученици и сега се прилага с голям успех в училища в Канада, САЩ и вече и в България.
Системата на JUMP Math е подходяща за ученици от 1-4 клас, които срещат затруднения с усвояването на материала по математика, изпитват страх от предмета или не обичат самия предмет. Методът започва с изграждане на увереност у всяко дете. Защото детето се отказва, когато му е трудно и не разбира.

! ВАЖНО: JUMP Math е разработена система. Това означава, че всеки урок надгражда предишния. Както и всеки клас надгражда предишния клас. Темите са много тясно свързани една с друга. Понякога резултатите могат да се видят след по-продължителен период, дори след година, ако детето не е работило още от предучилищна група и има много за наваксване.

Всички ние, преподавателите в школа по JUMP Math „Аз мога“ сме сертифицирани преподаватели по метода на JUMP Math от Институт за прогресивно образование.  Вижте повече за нас.