Политика на поверителност на личните данни (GDPR)

Администратор на личните  данни е „ОРЕНДА 2016“ ЕООД, с ЕИК 203897201, с адрес: София, София, Младост 3, бл. 359, вх.3, ет. 3, ап. 7,  мейл: azmogasam@abv.bg

Дружеството е собственост на Миглена Светославова Генчева, и може да бъде администратор съвместно и с други дружества под контрола на Миглена Светославова Генчева (по-нататък в текста АЗ или НИЕ)

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, основанието за обработка, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение на събраните лични данни, както и възможностите, с които разполагате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни.

Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Какви лични данни обработваме?

1. Вашите лични данни

1.1. Когато записвате вашето дете за някое от нашите обучения.

За тази цел имаме нужда от: име на родител, име на детето (ученика), клас или години на ученика, имейл на родител, телефон на родител. Тази информация е с цел да се попълнят списъците с желаещите да посещават нашите обучения, както и да получавате адекватна обратна връзка от нас във връзка с обучението на детето ви. Съхраняваме и обработваме вашия имейл адрес, телефонен номер и име, за да можем да ви изпращаме напомняния, свързани със заплащане на услуги и друга информация свързана с изпълнението на нашите задълженията по поетите ангажименти към вас, както и уведомяването ви във връзка с отсъствия или настъпили форсмажорни обстоятелства, като например отсъстващи деца от занятия или настъпили проблеми в здравословното състояние на детето ви.

1.2. Когато сте се абонирали за актуална информация и  статии: име, имейл

Обработката на личните ви данни тук се извършва въз основа на вашето изрично съгласие да получавате информация от нас.

2. Предаване на лични данни на трети страни:

Ние не предоставяме лични данни на трети страни, освен в изрично изброени случаи!

3. Вашите права по отношение на личните ви данни

Съгласно приложимото законодателство по отношение на данните за вас, които обработваме, имате следните права:

1. Имате право да изисквате достъп и да получавате информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго;

2. Имате  право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;

3. По всяко време може да оттеглите съгласието си за използване на личните ви данни, които сте ни предоставил в предходен момент, ако съгласието ви е единственото основание за тяхната обработка. А основанията сме посочили по-горе. В някои случаи, оттеглянето на съгласието ви за използването или обработването на личните ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от нас;

4. Ако прецените, че не желаете да обработваме личните ви данни, имате право да бъдете „забравен“, т.е. може по всяко време да поискате личните ви данни да бъдат изтрити, ако:

4.1.личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;

4.2.в случай че сте оттеглил съгласието си за обработване на личните ви данни и съгласието е единственото основание за обработката им;

4.3.ако личните ви данни се обработват незаконосъобразно;

4.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните ви данни;

4.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

5. В редица случаи имате право да поискате вместо изтриване на данните ви ограничаване на обработката им;

6. Също така имате право на възражение като изпратите мейл на azmogasam@abv.bg срещу обработването на личните ви данни;

7. В случай че се опасявате, че ваши лични данни се обработват неправомерно, може да се обърнете към националния надзорен орган за защита на данните, който за Република България е: Комисия за защита на личните данни, гр. София, ул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2, с електронен адрес: kzld@cpdp.bg и Интернет страница: www.cpdp.bg;

Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма, включително и чрез мейл, съдържащ най-малко следното:

1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

4. дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

5. А ето и малко информация относно „бисквитките“

Школа по JUMP math „Аз мога“ използва бисквитки или подобни инструменти на своите сайтове, за да подобрим тяхното представяне и вашето преживяване в тях. Повече за това какво са бисквитките и как да редактираме настройките по подразбиране на нашия браузър можеш да научите по-долу, както и на: www.allaboutcookies.org

5.1. Какво са „бисквитки“

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с вашите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят сърфирането.

Всяка „бисквитка“ е уникална за вашия браузър и съдържа анонимна информация. Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живота“ й и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

(3) Какви видове използваме и за какво са предназначени

(а)Сигурност и идентифициране

Целта на „бисквитките“, предназначени за сигурност на връзката, е:

· Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия

· Да контролират сигурността

· Да гарантират, че информацията, която потребителят въвежда, се вижда единствено от него

Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на вашия браузър или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта.

Използваните от Собственика бисквитки НЕ съхраняват въведени лични данни.

(б) Ефективност и функционалност

„Бисквитките“ за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните посещения на сайта. Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да подобряваме уебсайта, както и цялостното потребителско изживяване.

(4) Управляване и изтриване на „бисквитки“

Голяма част от „бисквитките“, които използваме, ще подобрят сърфирането в нашия уебсайт, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на достъпа.

В зависимост от използваният браузър имате възможност:

· Да разрешите  или откажете съхранението на бисквитки от всички източници

· Да настроите известие, което при всяка нова „бисквитка“ ще иска разрешение за приемане или отказване

Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако не желаете „бисквитките“ да бъдат съхранявани на вашия компютър, имате  възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания браузър

Важно е да знаете, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно!