Блог

Превръщане на обикновени дроби в десетични. Игра.

Обикновените и десетичните дроби са предизвикателство за голяма част от учениците.

Дробите се усвояват лесно чрез практически упражнения под формата на игра. Играта, която ви предлагаме днес, цели именно това: да помогне на децата да свикнат, с лекота, да превръщат обикновените дроби в десетични по един забавен и интересен начин.

 

Тази игра е много приятна и значително улеснява усвояването на тази сложна материя. Превръщането на обикновените дроби в десетични става още по-лесно и забавно, когато децата могат да използват любимите си Лего герои или други, предпочитани от тях, фигурки.

десетични дроби:Школа по JUMP Math Аз мога

Подготовка за играта

  • Принтирайте  дъската и картите за игра. Можете да ги ламинирате, за да са по-стабилни и устойчиви.
  • След това, отпечатайте по една бинго карта за всеки играч. Предлагаме ви три разновидности, но може да отпечатате и еднакви за всички играчи.
  • Включена е и празна карта в случай, че предпочитате картата на всеки от играчите да е подредена по различен начин.
  • Подгответе си зарче и по една пионка за всеки от играчите. Такава може да бъде, например, фигурка от Лего или пионка от друга бордна игра.
  • Може също да ламинирате бинго картите и да предоставите на всяко от децата маркер за сухо изтриване (WhiteBoard Marker). По този начин ще можете да ползвате картите многократно.

Правила на играта

  • Преди започване на играта, всички участници поставят пионките си на стартова позиция в центъра на дъската. След това, редувайки се, всеки от тях хвърля зарчето и се премества със съответния брой квадратчета в избрана от него посока.
  • Целта е да запълнят един пълен ред (пет поредни числа) в бинго картата си.

Бележка!

С доближаването до целта на играта, участникът може да използва стратегически ходове, досещайки се на каква дроб трябва да се приземи, за да запълни реда в своята бинго карта.

Единственото правило е, че играещите не могат да променят посоката, в която са тръгнали, освен ако не се озоват на жълто поле.

Например, да кажем, че участникът, тръгвайки от стартова позиция, иска да се озове на плочката с дроб 3/10, но пропуска и попада на жълтата плочка. На следващия ход, този участник има право да промени посоката и да се опита да попадне отново на 3/10.

Ако не улучи жълта плочка, трябва да избере дали да поеме в посока нагоре или надясно.

  • Всеки път, когато детето се приземи на обикновена дроб, трябва да я превърне в десетична до хилядни.
  • След като е направило това, може да отбележи тази дроб на своята бинго карта.

Първият играч, който отбележи 5 поредни десетични дроби на своята бинго карта, печели!

Като забавна алтернатива, може да играете различни варианти, използвайки бинго картите. Такива варианти са, например: 4-ъглов, в който участниците трябва да успеят да отбележат числата в четирите ъгъла на своята бинго карта или тотално запълване, в което трябва да отбележат всяка десетична дроб върху картата си.

Как да превръщаме обикновени дроби в десетични

Много от дробите върху дъската на играта са лесни за преобразуване и може дори да се знаят „по подразбиране“ от някои деца.

Ако са придобили усет към обикновените и десетичните дроби, те вероятно ще се досетят от пръв поглед, че десетичният еквивалент на ½ е пет десети (0,5).

Някои деца ще могат да си помагат с познанията си за парите. Така например, те знаят, че 1/5 е същото като една от пет монети по 20 стотинки (5 монети по 20 стотинки са равни на 1,00 лев). Следователно, 1/5 е равна на 0,20 .

Преобразуване чрез еквивалентни дроби

Един от най-лесните начини за преобразуване на дроби са т.нар. еквивалентни дроби.

Говорим за десетичните дроби в десети, стотни и хилядни. В този смисъл, ако можем да намерим еквивалентна дроб със знаменател 10, 100 или 1000, можем лесно да я запишем като десетична дроб.

Ето някои примери за преобразуване на обикновени дроби в десетични, използвайки еквивалентни дроби.

½ х 5/5 = 5/10 = 0,5 или пет десети

¾ х 25/25 = 75/100 = 0,75 или седемдесет и пет стотни

 

Преобразуване чрез деление

За съжаление, невинаги е възможно да използваме еквивалентни дроби , които лесно да преобразуваме в десетични.

Понякога се изисква деление, за да се достигне до решението. Числителят става делимо, а знаменателят – делител.

1 делено на 8 е равно на 0,125

Т.е. 1/8 е равна на сто двадесет и пет хилядни.

Надяваме се, че и вашите деца ще се насладят на тази забавна игра за практикуване преобразуването на обикновени дроби в десетични.

 

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!