Блог

Защо НЕ трябва да забраняваме на децата да смятат на пръсти

Изследвания на мозъка показват,че смятането на пръсти е много важно за добрите резултати по математика.

смятане на пръсти: Школа по JUMp Math "Аз мога"

Училищата в цялата страна редовно забраняват смятането на пръсти в часовете по математика или казват на учениците, че са бебешки.

Нашият мозък „вижда“ пръстите далече след като вече сме спрели да ги използваме.

В проучване, публикувано през 2015г, изследователите Бертелети и Буут анализират специфична област от нашия мозък, отговаряща за възприятието и представянето на пръстите, известни като зоната на соматосензорния пръст. Любопитно е, че мозъкът „вижда“ пръстите ни дори когато не ги използваме в изчисленията.
Изследователите установяват, че когато 8-13-годишни деца трябва да решат сложни задачи с изваждане, зоната на соматосензорния пръст се осветява, въпреки че учениците не са използвали пръстите си. Тази област в мозъка, според тяхното изследване, е ангажирана в по-голяма степен, когато трябва да се решават по-сложни задачи, които включват по-големи числа и повече действия.

Друго изследване показва, че ученици в 1 клас, които активно са използвали пръстите си, показват по-добри резултати във втори клас.

Непозволяването на децата да използват пръстите си при решаването на задачи може да спре тяхното математическо развитие.

Пръстите са едни от най-полезните визуални средства за възприемане на математика. Често дори възрастните ги използваме. Опитайте се да кажете колко месеца ще минат от февруари до септември. Използвахте ли пръстите си, за да ги преброите?

Ето малко полезни упражнения, които може да направите в клас или у дома:

Поставете по една цветна точка на всеки пръст на детето с различен цвят.

fingers: Школа по JUMP Math "Аз мога"

 

След това накарайте детето да посочи правоъгълника от картинката със съответния цвят (жълт пръст да докосне жълт правоъгълник).

rectangles: Школа по JUMP Math "Аз мога"

Още една идея:

Нека да следва линиите със съответния цвят по зададен лабиринт.

labirints: Школа по JUMP Math "Аз мога"

Изследването на пръстите е част от една по-голяма група от изследвания върху познавателната способност на мозъка, показващи значението на визуалното възприемане на математиката. Нашите мозъци се състоят от „разпределени мрежи“ и когато придобиваме знания, различни области на мозъка комуникират помежду си. Когато работим по математика, мозъчната активност се разпределя между много различни мрежи, които включват зони във вентралните и гръбначните пътища, и двете са визуални. Изследванията показват, че дори когато пресмятаме 12 х 25, със символи (12 и 25), нашето математическо мислене се основава на визуална обработка.
Поразителен пример за значението на визуалната математика идва от проучване, което показва, че след четири 15-минутни сесии на игра с цифрова линия, са отстранени различията в знанията между учениците.

числова линия: Школа поJUMP Math "Аз мога"

Свързването на количеството с числото и представянето на числата върху числова линия се смята за един от най-важните фактори за доброто представяне на децата по математика.

Визуализирането на математиката е най-мощния инструмент за нейното възприемане. В този смисъл не е учудващо, че учениците смятат математиката за най-трудния предмет. Потопени в един свят на абстракция и числа, принуждавани да помнят математически факти и формули, без почти никакво визуално представяне на концепциите.
За да развиваме математическото мислене у децата трябва непрекъснато да ги караме да ни представят или рисуват това, което виждат по математика. Трябва да се насърчават да продължават да търсят отговорите дори, когато правят грешки. Такива дейности не само предлагат дълбоко ангажиране, нови разбирания и визуално-мозъчна активност, но показват на учениците, че математиката може да бъде открит и красив предмет, а не фиксиран, затворен и непроницаем предмет.

Някои учени дори смятат, че тези ученици, които са развили визуално мислене, ще бъдат „на върха“ на новото високотехнологично работно място в света, което все повече се опира на визуализационните технологии, технологиите, изкуството и науката. Действията по математика се извличат от различни области на мозъка и учениците трябва да развиват силни визуални образи.
Изследванията върху мозъка често са сред най-непопулярните за масовата аудитория. Но резултатите, до които достигат невролозите могат да създадат истинска революция в изучаването на математиката, ако станат известни на масовата публика.

В уроците по JUMP Math визуализирането на всяка една концепция е силно застъпено.

 

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!