Блог

Важно е да се започне с математика от най-ранна възраст

Изследванията показват, че ранното обучение по-математика е предпоставка за по-доброто представяне на децата в училище.

Редене на блокчета: Школа по JUMP Math Аз мога

Често математиката се преподава неправилно. Да научим децата да рецитират числата от 1 до десет няма да постигнем много. Децата запомнят бързо, а с научаването наизуст ние не развиваме логиката. Ранните математически умения са много по-важни от това децата да започнат да четат рано. Децата с ранни математически умения имат по-високо ниво на успеваемост в училище.

Защо броенето не се препоръчва

Най-честия подход за преподаване на математика в ранна възраст е да заобиколим детето с цифри и да го накараме да научи тяхната последователност наизуст. Преброяването се практикува точно както се практикува пеенето или изучаването на азбуката. Но учените твърдят, че този подход е краткотраен за децата. В есето си „Математически въпроси  за малките деца“ проф. Дебора Стипек (съвместно с Алън Шоенфелд и Деана Гомби) обяснява паралела с азбуката: „Броенето наизуст, учи децата на думи и ред, но не ги учи на усет за числата, както пеенето на буквите в песента за азбуката не учи децата на фонетика.“

Децата могат да се научат да броят бързо от 1 до 10, а родителите са изненадани и впечатлени. Но това е без значение, ако когато има кажете „Подай ми 3 бонбона“ те ви подават една шепа.

В предучилищна възраст уроците по грамотност са ежедневие, четат се приказки, пее се, сочат се букви, но математиката в много случаи се свежда до броене или наизустяване на математически факти.

Децата имат математически умения още с раждането си

Доказателствата сочат, че събирането и изваждането са вродени способности. В проучване от 1992 г. в Университета в Аризона, на 6-месечни бебета е показвана една кукла. Докато бебетата гледали, пред куклата бил спускан параван, след което, зад паравана била добавена втора кукла. Бебетата очаквали да видят две кукли. В случаите когато имало повече или по-малко кукли, бебетата се взирали по-дълго, защото резултатите били „грешни“ и нарушавали тяхното очакване.

Децата могат да идентифицират броя елементи в малка група. На предучилищна възраст децата могат да разграничават между един и три елемента. До 7 годишна възраст това се увеличава между четири и седем елемента. Изследванията показват, че развиването на това умение е в основата на стратегията при събиране и изваждане чрез броене напред. Да може да започне от 5 и да брои напред.

Да разглеждаме числата в различен контекст

Един от начините да надграждате е винаги да започвате с това, което децата знаят. Много е важно децата да виждат смисъл в това, което правят. Ако детето разпознава „две“ като две кукли, то добавете още една кукла и кажете „три“. След това добавете още една и кажете „четири“, помагайки му да свърже  броя с увеличаването на куклите.

До 2 годишна възраст бебетата могат да започнат да разпознават и да правят сравнения – повече, еднакви, различни. Умението да сортират по групи и по определен признак е в основата на няколко математически умения. Първо, те могат да сравняват групите. (Има повече малки кубчета). Могат да преброят колко са във всяка група (две големи, шест малки). Могат да сортират по различен начин (жълтите тук, червените там, кръглите на друго място, по-малкото до по-голямото, по-нисък, по-висок и др.).  Детето трябва да разбере какво се случва, когато махнете (извадите) едно от кубчетата.
Малките деца изграждат математически умения, когато  сравняват, описват и сортират предметите по забележими характеристики, като височина, цвят, големина.

Да научим децата да измерват

Децата често се впечатляват от размерите на всичко, което ни заобикаля. Колко са високи дърветата, колко са големи слоновете, колко са малки мравките. Да научим децата да измерват,  е по-важно от това да ги научим да броят. Умението да измерваме развива логиката и свързва две области в математиката – геометрия и число.

Редене на блокчета и развиване на пространствените възприятия

Лего: Школа по JUMP Math Аз мога

Играта с  ЛЕГО блокчета изгражда пространствено мислене. Децата, които са си играли с ЛЕГО в ранна възраст имат по-високи постижения в училище. Изучаването на геометричните фигури в предучилищна възраст – триъгълници, квадрати и правоъгълници помага на децата да изградят визуална грамотност. Много е важно децата да разберат значението на думи като „отпред“, „зад“, „гръб“, „под“, „над“, „следващо“, „предишно“, „ъгъл“, „край“ и др. Когато разглеждате картинка, показвайте положението на изобразените фигури. Например: „Дървото е зад колата“, „Покривът е триъгълник“. Разпознаването на тези думи може да предотврати поведенчески проблеми в училище, които е възможно да произлизат от неразбиране на инструкциите, а не умишлено неизпълнение на указанията. Например: „Стой зад синята линия“.

Модели на последователност

Визуалното изкуство и танцът предлагат отлични начини за преподаване на модели, които в математиката са познати като „модели на последователност“. Разпознаването и създаването на модели помага на децата да се научат да правят прогнози, да правят логически връзки и да използват логически умения.

Моделите, основани на движение също могат да бъдат много полезни. Играейки в парка, може да насърчите детето да измисли модели на последователност – да подскочи, да се завърти, да пробяга няколко метра и отново. Хубав начин да изразходва енергия и да учи.

Модели на последователност: Школа по JUMP Math Аз мога

Играйте математически игри

Най-добрият начин родителите да научат децата на математика е да използват математиката в ежедневието, било като игри, или като забавни начини за решаване на проблеми. Малките деца учат много усилено, когато играят. Играта е перфектната учебна среда. Пъзели, градивни елементи, игри с карти – доказано е, че повишават уменията по математика.

Нагласата е от голямо значение

Най-важното, което всеки родител или учител може да направи за ранните математически умения на децата в предучилищна възраст е да насърчи децата да вярват, че те могат да успеят. „Самооценката, която е индивидуалната вяра в това дали може да успее в определена дейност, играе важна роля в успеха на студентите“, пише преподавателят по математика Линда Колган от Queen’s University в Онтарио, Канада в статия за TVO.org – и това се отнася до всички и до всичко.

Защо децата трябва да учат математика от малки

За да развият логическо и пространствено мислене. За да се научат да разсъждават. Наваксването в по-късни класове е трудно. Математиката учи на разсъждения, развива организиран начин на мислене, което е от решаващо значение.

„Когато децата са положително настроени за учене и се чувстват способни да успеят, те са по-склонни да бъдат успешни“.

Вижте нашите обучения по JUMP Math, в които развиваме ранните математически умения на децата в предучилищна възраст.

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!