Блог

Десетилетия на научни изследвания, започнали революцията на мисленето за растеж

Изследванията на д-р Дуек за мисленето за растеж ще променят образованието завинаги.

Преди повече от 30 години Карол Дуек и нейните колеги се заинтересували от нагласите на учениците към провала. Те забелязали, че някои ученици се възстановяват, докато други изглеждат опустошени дори от най-малките пречки. След като изучила поведението на хиляди деца, д-р Дуек измислила термините фиксиран начин на мислене и мислене за растеж (прогресивно мислене), за да опише основните вярвания, които хората имат за ученето и интелигентността. Когато учениците вярват, че могат да станат по-умни, те разбират, че усилията ги правят по-силни. Затова влагат допълнително време и усилия, а това води до по-високи постижения.

Неотдавнашният напредък в неврологията ни показва, че мозъкът е много по-податлив от всякога. Изследванията върху пластичността на мозъка показват, как връзката между невроните може да се промени с опита. С практиката невронните мрежи развиват нови връзки, укрепват съществуващите и изграждат изолация, която ускорява предаването на импулси. Тези невронаучни открития ни показват, че можем да увеличим своя нервен растеж чрез действията, които предприемаме, като например използване на добри стратегии, задаване на въпроси, практикуване и следване на добри хранителни и сънни навици.

В същото време, когато тези невронаучни открития набират все по-голяма популярност, изследователите започват да разбират връзката между нагласите и постиженията. Оказва се, че ако вярвате, че мозъкът ви може да расте, вие се държите по различен начин. Затова изследователите питат: „Можем ли да променим нагласите? И ако да, как? “ Това стартира поредица от проучвания, които доказват, че наистина можем да променим мисленето на човека от фиксиран към растеж и когато го направим, това води до повишена мотивация и постижения. Например при експеримент с ученици от 7-ми клас, на които е показано, че интелигентността е пластична и как мозъкът расте с усилие, показват явно увеличение на оценките по математика.

В допълнение към обучението на децата, изследователите започват да забелязват, че практиката на учителите оказва голямо влияние върху мисленето на учениците и обратната връзка, която учителите дават на своите ученици, може или да насърчи детето да избере предизвикателство и да увеличи постиженията, или да потърси лесен изход . Например, проучвания върху различни видове похвали показват, че казването на децата, че са умни, насърчава фиксиран начин на мислене, докато възхваляването на упорита работа и усилия култивира мислене за растеж.

Когато учениците имат мислене за растеж, те приемат предизвикателства и се учат от тях, следователно увеличават своите способности и постижения.

Как изглежда преподаването на мислене за растеж в реалния свят? Когато изнасяме изследванията извън лабораторията и влизаме в класната стая, виждаме невероятни резултати. 

Кой е най-добрият начин да започнете с революцията си в мисленето за растеж? Един от начините е да определите къде може да имате фиксирани тенденции на мислене, за да можете да работите, за да станете по-мислещи за растеж. Всички се променяме и последователната самооценка ни помага да станем човекът, който искаме да бъдем.

 

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!