Анкета за оценка на обучението в Школа по JUMP Math „Аз мога“, 1 срок 2017 – 2018 г. (обобщение на резултатите)

анкета

Анкетата се проведе в периода 20.01.2018 г. – 18.02.2018 г. В анкетата взеха участие 60% от родителите на записаните ученици за 1 учебен срок в Школа по JUMP Math „Аз мога“ през 2017 – 2018 година. – Резултати анкета

Решаване на текстови задачи – моделиране с лентови диаграми

текстови задачи

Текстовите задачи са голямо предизвикателство за учениците. Те са особено обезсърчителни, особено когато децата имат затруднения с четенето. Един от начините да се преодолее този проблем е да се покажат задачите визуално. Всички действия в една задача като събиране, изваждане, умножение, деление, част от число могат да се покажат с прости, но ефикасни изображения, които да илюстрират числовите взаимоотношения в задачата.

Read more

Как да учим децата да събират – основни концепции

Научете детето да събира като използва модели. Това ще му бъде особено полезно при решаване на текстови задачи. В тази статия ще ви представим няколко модела, които може да използвате. Няма единствен най-добър модел. Покажете всички начини и детето да избере този, който го кара да се чувства най-сигурно и уверено. Имайте предвид, че моделът, който ще изберете е просто един начин, който ще ви помогне да разбиете на малки стъпки задачата, за да видите връзките и взаимодействията между числата (3 + 4 = ?). Задачите в статията са умишлено опростени. Когато детето разбере каква е целта може да усложните. Може да поставите въпросителния знак на мястото на някое от събираемите и така ще превърнете задачата в задача с търсене на неизвестно събираемо. Може да превърнете задачата в задача от типа: Ани има 3 ябълки, Томи има с една повече. Колко общо са ябълките?

Ето и моделите:

За да съберете 3 + 4, нарисувайте два правоъгълника, единият представлява 3, а другият – 4. За този модел има няколко начина да го нарисувате. Те са представени по-долу. Можете да изберете този, който ви харесва най-много.

Read more