Блог

Науката и менталната аритметика

Изучаването на ментална аритметика и работата с абакус дават зашеметяващо предимство пред традиционните методи. Децата, които се занимават с ментална аритметика имат по-високи резултати от тестове, тяхната увереност е по-голяма, а възможностите им в училище и в живота надвишават тези на връстниците им.

 

С целия този невероятен успех и почти невероятни резултати, трябва да се запитаме:

Защо е така и какво казва науката за абакуса?

Вече сме в 2019 г, децата са заобиколени от всякакви технологии, а родителите се питат как това сметало, толкова старо помага на децата им. Как децата постигат такива успехи?

Отговорът е: Менталното смятане

Децата, които използват ментално смятане показват забележителен напредък. Този напредък се простира отвъд математиката. Учениците, занимаващи се с ментална аритметика имат нарастващо чувство на увереност и самочувствие.
Те имат отлични постижения и при останалите предмети.

От 70-те години на миналия век са направени и публикувани проучвания за ефектите на менталното смятане. Тези проучвания разглеждат когнитивното развитие, социалното поведение, запазването на паметта и подобрения при когнитивните увреждания.

Хората, които се занимават с ментално смятане не само умело използват абакуса ментално, но и могат да изчисляват извънредно големи числа, често повече от 10 цифри на експертно ниво, с необичайна скорост и точност.

Как абакусът развива мозъка?

Мозъкът се състои от две полукълба – ляво и дясно.
Лявата страна на мозъка се използва за логическа обработка, математически функции, последователност и линейни процеси. Лявата страна на мозъка е това, което се обучава първо, когато децата започнат да учат математика.

Дясната страна на мозъка се използва за въображение, визуализация, интуиция и ритъм. Когато децата се учат на абакус, те развиват дясната страна на мозъка (ментално смятане) и интуицията.
Хора, достигнали по-високи нива на обучение на абакус извършват бързо и прецизно ментално смятане чрез представяне на абакуса, което се основава на визуални образи.

Цифрите на абакуса се представят по един и същи начин всеки път, без значение коя операция се използва. Този тип последователност е разковничето, необходимо за укрепване на разбирането на детето за математиката.

Едно дете трудно схваща абстрактния характер на числата, но с абакуса абстрактното става интуитивно и объркването отстъпва място на приятно и интересно изживяване. Абакусът работи, защото детето вижда смисъл.

Резултатите

Децата трябва да развият дясната си част на мозъка колкото е възможно по-рано. Голяма част от образованието в ранна детска възраст е повторение, практика, тестване и повторение. Претоварването с факти без подходящ баланс на интуицията и въображението няма да позволи на мозъка на детето да се развива и много важни понятия няма да бъдат разбрани. Например, нещо толкова просто като изваждане може да се покаже по много начини, но ако не е обяснено по начин, който е интуитивен за детето, то няма да го разбере.

Абакусът показва на децата как да визуализират задачите. Това става, като се използва проста концепция като аритметика, която е в основата на математиката и науката. Това позволява на децата да развиват интуицията и въображението. Интуицията и въображението са жизненоважни за разбирането на литературния анализ, изучаването на нови езици, овладяването на геометрията, смятането и други. Учениците, занимаващи се с ментална аритметика имат напълно развита и ангажирана дясна страна на мозъка, така че лявата им част на мозъка е много по-отворена за приемане на нови идеи, запазване на краткосрочната памет и сътрудничество с дясната страна за решаване на логически проблеми, открити вътре и извън класната стая.

Отвъд математиката

Както бе споменато и по-горе, изучаването на  ментална аритметика сочи към успех далеч отвъд границите на математиката. Ето някои важни ползи от работа с абакус:

  • По-изразено пространствено мислене – абакусът е мултисензорно средство. Абакусът изгражда у децата въображение и пространствено мислене. Числата, които някога са смятали, че са твърде големи, стават разбираеми и ясни.
  • Силно развита дългосрочна памет – когато децата учат на абакус, те се научават как да решават проблем. Тази техника се прилага за проблеми извън аритметиката. Те ще знаят стъпките за решаване на геометрични и алгебрични задачи.
  • Ще научат нови езици по-лесно, тъй като ще запомнят по-добре.
  • Много силно развита краткосрочна памет.
  • Умения за критично мислене – Тъй като менталната аритметика се преподава чрез системни знания, това учи децата как да мислят критично и аналитично за даден проблем.
  • Независимост – Когато децата се научат да решават задачи, чувството им на увереност нараства. Те искат да изпробват следващта задача и следващата. Те искат да ви покажат какво са направили сами. Дори и да не разберат задачата или да не получат правилния отговор, чувството за независимост е всичко за тях. Това е начинът, по който децата показват, че растат.

Вижте нашите обучения по ментална аритметика и се включете в новите ни групи.

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!