5 – 7 клас

Записвания за учебната 2024-2025 година

5 – 7 клас

СВОБОДНИ МЕСТА

5 КЛАС- 5;    6 КЛАС – 4;   7 КЛАС – 4

В обученията по математика 5 – 7 клас се работи по училищния материал, като се акцентира на темите, които затрудняват учениците. 

След всеки час, в платформата за обратна връзка, родителите получават информация за уроците и домашните работи на учениците. Учениците получават домашна работа след всеки час.

След всяка тема се прави тест и се изпраща обратна връзка за нивото на ученика. 

За 5 и 6 клас се публикуват видеа по взетата тема. За 7 клас няма видеа.

Още от 5 клас наблягаме на задачи, които се включват в НВО след 7 клас. 

Групите са до 10 деца. 

Работи се основно със сборника „Книга за ученика по математика“ на издателство Архимед. При нужда се включват и други сборници.

График

Посещенията са веднъж седмично по 2,5 астрономически часа.

5 клас – вторник от 18:00 до 20:30

„Книга за ученика по математика“ на издателство Архимед. Сборника се осигурява от родителите.

6 клас – сряда от 18:00 до 20:30

„Книга за ученика по математика“ на издателство Архимед. Сборника се осигурява от родителите.

7 клас – четвъртък от 18:00 до 20:30

„Книга за ученика по математика“ на издателство Архимед. Сборника се осигурява от родителите

Официалните ваканции (не се включват грипните) и официални почивни дни не провеждаме занятия. 4

Такса

Месечна такса
250 лв. за 4 посещения по 2,5 астрономически часа.
При заплащане на 3 месеца наведнъж получавате 10% отстъпка.

Форма за записване

    Моля посочете клас:    Информирано съгласие Запознат/а съм общите условия на уебсайта.

    За да изпратите заявката е нужно да потвърдите, че сте запознат/а с общите условия на школата. Личните Ви данни се събират с цел изпращане на актуални съобщения от Школа "Аз мога"