5 клас

Записваме за 2022 – 2023 учебна година

Присъствени занятия 

За нас е важно учениците да усвоят това, което учат. Ето защо в обучението за 5 клас сме заложили на теми, които затрудняват повечето ученици.

Материалът в 5 клас е изключително обемен и сложен за децата, а ние не искаме да препускаме през темите, без учениците да са усвоили преподаденото.

Това е и причината да не застъпваме всички теми от учебника по математика.

Избрали сме тези, за които знаем, че децата изпитват затруднения и усвояват по-трудно. 

Посещенията са два пъти седмично, всяко по 90 минути.

вторник и четвъртък от 16:30 до 18:00

сряда и петък от 10:00 до 11:30

Групите са до 10 деца. 

В часовете се работи с „Книга за ученика по математика“ на издателство Архимед. Сборника се осигурява от родителите.

Официалните ваканции (не се включват грипните) и официални почивни дни не провеждаме занятия. 

Учениците от пети клас не са обвързани с договор.  Таксата за следващ месец се заплаща до 15-то число на предходния месец. След тази дата мястото автоматично се освобождава.

Информация за темите

Тема Описание
Тема 1
Десетични дроби - деление на десетични дроби
Тема 2
Превръщане на десетични дроби в обикновени и обратно
Тема 3
Процент
Тема 4
Задачи от движение
Тема 5
Лице на равнинни фигури - триъгълник, успоредник, трапец
Тема 6
Геометрични тела - куб, правоъгълен паралелепипед
Тема 7
Лице на околна повърхнина и лице на повърхнина

Такси

Месечна такса
250 лв. за 8 посещения.
При посещение на 3 последователни месеца (24 посещения), получавате 15% отстъпка за трите месеца, която се начислява към таксата за третия месец - 137, 50 лв. за третия месец

Форма за записване

    Моля, изберете график за посещение:

    Информирано съгласие Запознат/а съм общите условия на уебсайта.

    За да изпратите заявката е нужно да потвърдите, че сте запознат/а с общите условия на школата. Личните Ви данни се събират с цел изпращане на актуални съобщения от Школа "Аз мога"