5 клас

Няма места

Свободни места: понеделник и сряда – 2 места

Присъствени занятия 

За нас е важно учениците да усвоят това, което учат. Ето защо обучението за 5 клас е два пъти седмично, с акцент върху темите, които затрудняват учениците.

Материалът в 5 клас е изключително обемен и сложен за децата, а време за упражнение в училище няма.

Посещенията са два пъти седмично, всяко по 90 минути.

понеделник и сряда от 18:30 до 20:00 ч.

вторник и четвъртък от 18:30 до 20:00 ч.

Групите са до 10 деца. 

В часовете се работи с „Книга за ученика по математика“ на издателство Архимед. Сборника се осигурява от родителите.

Официалните ваканции (не се включват грипните) и официални почивни дни не провеждаме занятия. 

Учениците от пети клас не са обвързани с договор.  Таксата за следващ месец се заплаща до 15-то число на предходния месец. След тази дата мястото автоматично се освобождава.

Информация за темите

Тема Описание
Тема 1
Делимост на числата
Тема 2
Обикновени дроби
Тема 3
Десетични дроби
Тема 4
Процент. Проста лихва
Тема 5
Задачи от движение
Тема 6
Лица на геометрични фигури - триъгълник, успоредник, трапец
Тема 7
Куб и паралелепипед. Обем, околна повърхнина и пълна повърхнина

Такси

Месечна такса
250 лв. за 8 посещения.
При посещение на 3 последователни месеца (24 посещения), получавате 15% отстъпка за трите месеца, която се начислява към таксата за всеки трети месец - 137, 50 лв. за третия месец

Форма за записване

    Информирано съгласие Запознат/а съм общите условия на уебсайта.

    За да изпратите заявката е нужно да потвърдите, че сте запознат/а с общите условия на школата. Личните Ви данни се събират с цел изпращане на актуални съобщения от Школа "Аз мога"