За нас

JUMP Math – различната математика

за нас - Школа по JUMP Math "Аз мога"

Школа по JUMP Math „Аз мога“ има за цел да подпомогне учениците в разбирането и усвояването на текущия материал и в отстраняване на пропуски от предишните години. Школа по JUMP Math  АЗ МОГА не подготвя ученици за състезания.

Школа по JUMP Math АЗ МОГА си поставя като основна цел да подпомага учениците, които срещат трудности по математика да ги преодолеят и да повишат успеха си. Школата не работи с деца със специални образователни потребности, тъй като не разполага с квалифицирани кадри за работа с деца със СОП.

Това, което отличава JUMP Mtah  от стандартната методика е начинът на поднасяне на материала. Темите, които се изучават по JUMP Math са същите, които се учат и в стандартното училище. JUMP Math е методика, одобрена от МОН. Разликата е, че всички концепции, задачи, термини се преподават като се разграждат на малки стъпки. В JUMP Math не се преподават няколко неща наведнъж. Ако урокът е за събиране на числа, то се изучава само събиране на числа. Не се смесва с разкриване на скоби, уравнения и др. Самото събиране на числата е разделено също на няколко етапа  – събиране с 1, събиране с 2, събиране с 3, събиране по числова линия, събиране на пръсти и т.н. Всичко това се преподава в отделни уроци. За по-бързите ученици има допълнителни задачи, които в JUMP Math се наричат бонус задачи. Те са с по-висока трудност, но отново са свързани с темата на урока.

Този начин на преподаване на математика развива у учениците логическо мислене, те успяват да преодолеят страха си от предмета, повишават успеха си.

JUMP Math е изключителен метод за преподаване на математика. Това обаче не означава, че още първият месец ученикът ще повиши оценката си от 3 на 6 например. Тук също е нужно да се полагат усилия от страна на ученика, нищо не става с магическа пръчица. Повишаване на успеха от 3 на 4 също е напредък. Нещата се случват постепенно – при някои по-бавно, при други по-бързо. Родители и ученици трябва да се настроят, че това е процес, който отнема време. Разликата е, че децата работят с желание. Те приемат обучението с JUMP Math като нещо, което им е приятно да правят.

JUMP Math полага една доста добра основа, за да могат учениците в по-горните класове да се справят сами с математиката. Изключително важно е да се изгражда увереност и нагласа за развитие у учениците.

Ние сме частна школа и нямаме нищо общо с Институт за прогресивно образование.

Вижте повече за JUMP Math