Преподаватели в Школа по JUMP Math „Аз мога“

megi1

Миглена Генчева

Управител на Школа по JUMP Math „Аз мога“

Преподавател по математика на 1 клас, 3 клас и  5 клас

Образование: ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград

Математика – магистър

Специалност: Учител по математика и информатика

Допълнителна квалификация: Учител по JUMP Math


 

  doobrinkaинж. Добринка Тошева

Преподавател по математика на 6 и 7 клас

Образование: ВИХВП – гр. Пловдив

Обучение по математика в училище – магистър

Специалност: Учител по математика

 

 

 


 

valqВаля Ченгелиева

Преподавател по български език

Образование:  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Български език, литература и история – магистър

Специалност: Учител по БЕЛ и история

 


 

img_4041ds-160 Божидара Ангелова

Преподавател по математика на 2 клас и 4 клас.

Образование:  СУ „Св. Климент Охридски“

Математика и информатика – бакалавър

Специалност: Учител по математика и нформатика