Стани учител в Школа по JUMP Math „Аз мога“

Школа по JUMP Math „Аз мога“ набира учители за преподаване на математика по системата JUMP Math на ученици от предучилищна група до 5 клас включително.

Изисквания към кандидатите:

  • Да са завършили начална педагогика или математика с педагогическа правоспособност.
  • Да са студенти начална педагогика или математика с педагогическа правоспособност.

За повече информация моля да се обадите на телефон 0896 231 351 или да се свържете чрез имейла на школата: azmogasam@abv.bg